DJECA SU REKLA

Srećno je dijete koje ima porodicu koja ga voli, savjetuje i podržava.

Marina, 15 godina

Imam prava i obavezu da idem u skolu.

Marko, 10

Prava porodica treba od malena da nas uči ljubavi i poštovanju.

Jovana, 16 godina

Imam pravo na pažnju.

Snježana, 8godina

Moja odgovornost je da poštujem svoje roditelje i da volim svoje ime i prezime.

Aleksandar, 7 godina

Imam pravo na zaštitu i da me niko ne smije tući.

Milan,6 godina

Imam pravo na zivot i igranje i to svi moraju cuti.

Jelena, 9 godina

U okviru Programa sertifikacije nastavnika demokratije i ljudskih prava, koju organizuje Republički Pedagoški zavod, Ombudsman za djecu je prisustvovala radu druge grupe kojoj je prisustvovalo 66 nastavnika iz isto toliko osnovnih škola iz 28 opština Republike Srpske.

Ombudsman za djecu je prisutne upoznala sa оsnovnim zahtjevima i principima UN Konvencije o pravima djeteta i obavezom odraslih da osiguraju i omoguće djeci ostvarivanje njihovih prava, te pozvala nastavnike da se obrate Instituciji u svim slučajevima, kada su po bilo kom osnovu, u njihovoj sredini, prava djece povrijeđena ili ugrožena.