DJECA SU REKLA

Prava porodica treba od malena da nas uči ljubavi i poštovanju.

Jovana, 16 godina

Imam pravo na pažnju.

Snježana, 8godina

Moja odgovornost je da poštujem svoje roditelje i da volim svoje ime i prezime.

Aleksandar, 7 godina

Imam prava i obavezu da idem u skolu.

Marko, 10

Srećno je dijete koje ima porodicu koja ga voli, savjetuje i podržava.

Marina, 15 godina

Imam pravo na zaštitu i da me niko ne smije tući.

Milan,6 godina

Imam pravo na zivot i igranje i to svi moraju cuti.

Jelena, 9 godina

U okviru projekta socijalizacije djece koji već devet godina provodi Javni fond dječije zaštite RS, u Kumboru u 9. smjeni boravi 142 djece i 10 vaspitača. Djeca su iz opština Banja Luka, Šipovo, Bileća, Nevesinje, Foča, Pelagićevo i Donji Žabar.

Cilj posjete djeci ove smjene je ostvarenje kompletnog uvida u uslove boravka djece u odmaralištu kao što su smještaj, ishrana, slobodne aktivnosti, zdravstvena zaštita, prevoz, o čemu će Ombudsman za djecu uraditi izvještaj.

U razgovoru s djecom, na brojna pitanja o uslovima boravka u odmaralištu djeca nisu imala primjedbi, ali su nezadovoljni onim što o svojim pravima uče u školi. Kažu da je to vrlo malo i da samo ponekad na časovima odjeljenske zajednice razgovaraju o nekim temama koja se odnose na njihova prava.

Smatraju da je to nedovoljno i da bi u školi morali više razgovarati o svim temama i problemima koji se njih tiču.