DJECA SU REKLA

Srećno je dijete koje ima porodicu koja ga voli, savjetuje i podržava.

Marina, 15 godina

Moja odgovornost je da poštujem svoje roditelje i da volim svoje ime i prezime.

Aleksandar, 7 godina

Prava porodica treba od malena da nas uči ljubavi i poštovanju.

Jovana, 16 godina

Imam pravo na zaštitu i da me niko ne smije tući.

Milan,6 godina

Imam pravo na pažnju.

Snježana, 8godina

Imam pravo na zivot i igranje i to svi moraju cuti.

Jelena, 9 godina

Imam prava i obavezu da idem u skolu.

Marko, 10

Predstavnici Udrženja samohranih roditelja "Ponos" iz Banja Luke razgovarali su danas sa ombudsmanom za djecu mr Nadom Grahovac o mnogobrojnim problemima sa kojima se susreću samohrani roditelji.

Prema evidenciji  ovog udruženja u Banjoj Luci ima preko 1 500 samohranih roditelja.

Najveći problem koje predstavnice ovog udruženja ističu je neplaćanje alimentacije zbog čega su ova djeca praktično bez ikakvih primanja.

Bilo je riječi i o izmjenama Porodičnog zakona, posebno u dijelu plaćanja alimentacije i izdržavanja djeteta te o zakonskom definisanju porodice sa jednim roditeljem.