DJECA SU REKLA

Moja odgovornost je da poštujem svoje roditelje i da volim svoje ime i prezime.

Aleksandar, 7 godina

Srećno je dijete koje ima porodicu koja ga voli, savjetuje i podržava.

Marina, 15 godina

Imam pravo na zivot i igranje i to svi moraju cuti.

Jelena, 9 godina

Imam pravo na zaštitu i da me niko ne smije tući.

Milan,6 godina

Imam prava i obavezu da idem u skolu.

Marko, 10

Prava porodica treba od malena da nas uči ljubavi i poštovanju.

Jovana, 16 godina

Imam pravo na pažnju.

Snježana, 8godina

Članovi Predsjedništva Vijeća naroda RS gospoda Dževad Osmančević, Drago Vidović i Momir Malić posjetili su Ombudsman za djecu RS. Ovo je njihova prva posjeta, nakon usvajanja Godišnjeg izvještaja Ombudsmana za djecu RS, kojom su željeli pokazati da su prepoznali važnost ove Institucije, ozbiljnost posla kojim se bavi i mnogobrojne probleme koji prate rad svih koji se bave djecom.

Ombudsman za djecu Republike Srpske govorio je o svom radu i potrebi edukacije o pravima djeteta počev od djece, roditelja i nastavnog osoblja do medija i svih koji se bave djecom.

Konstatovano je i da je neophodno pri izboru kadrova koji rade s djecom voditi računa da budu veoma profesionalni, moralni i posvećeni djeci. Uočeno je da u Republici Srpskoj nema dovoljno stručnih kadrova za rad s djecom sa smetnjama u razvoju, a to je neophodno kad je u pitanju najosjetljiviji dio dječije populacije.

Dževad Osmančević je naglasio da djeca i njihove potrebe i prava moraju da budu prioritet, bez obzira na vrijeme krize i saglasan je s Nadom Grahovac da nam je potrebna strategija za djecu kako bi se tačno znalo ko je za koju oblast nadležan i kako bi se povezale institucije i postojeći zakoni provodili i mijenjali tako da prate zahtjeve Konvencije.

Razgovor je otvorio mnoge teme i pokazao kako ovakvi susreti mogu biti korisni u razmjeni iskustava i rasvjetljivanju uloge svih društvenih segmenata na unapređenju kvalitetnije zaštite prava djeteta.