DJECA SU REKLA

Srećno je dijete koje ima porodicu koja ga voli, savjetuje i podržava.

Marina, 15 godina

Imam pravo na pažnju.

Snježana, 8godina

Imam pravo na zaštitu i da me niko ne smije tući.

Milan,6 godina

Imam pravo na zivot i igranje i to svi moraju cuti.

Jelena, 9 godina

Imam prava i obavezu da idem u skolu.

Marko, 10

Prava porodica treba od malena da nas uči ljubavi i poštovanju.

Jovana, 16 godina

Moja odgovornost je da poštujem svoje roditelje i da volim svoje ime i prezime.

Aleksandar, 7 godina

Dječiji dom "Mladost" u Bijeloj  je jedini dom u Crnoj Gori koji zbrinjava djecu bez roditeljskog staranja.

U Domu je smješteno 140 djece, organizovano u 8 porodica po uzrastu i polu djece, tako da su u domu smještena i djeca iz porodilišta i učenici srednjih škola.

U domu polaze od činjenice da je ovaj vid zbrinjavanja djece posljednja alternativa, ali kad djeca ovdje dođu moraju dobiti maksimalno moguće i to se vidi po organizaciji posla, urednosti prostora, profesionalnom kadru.

Ombudsman za djecu mr Nada Grahovac i psiholog Andrea Stanković razgovarali su i sa zaposlenim u ustanovi, ali i sa djecom.

Početkom jula mjeseca grupa djece iz ovog doma boraviće u Banjaluci u Dječijem domu "Rada Vrenješević" a u isto vrijeme grupa djece iz Banjaluke će boravi u njihovom domu u Bijeloj.