DJECA SU REKLA

Prava porodica treba od malena da nas uči ljubavi i poštovanju.

Jovana, 16 godina

Imam pravo na zivot i igranje i to svi moraju cuti.

Jelena, 9 godina

Imam pravo na zaštitu i da me niko ne smije tući.

Milan,6 godina

Moja odgovornost je da poštujem svoje roditelje i da volim svoje ime i prezime.

Aleksandar, 7 godina

Imam pravo na pažnju.

Snježana, 8godina

Imam prava i obavezu da idem u skolu.

Marko, 10

Srećno je dijete koje ima porodicu koja ga voli, savjetuje i podržava.

Marina, 15 godina

Save the Children Norway kroz rad regionalne kancelarije za Jugoistočnu Evropu čije sjedište je u Sarajevu,zagovara dječija prava na svim nivoima društva, pomaže u povezivanju partnerskih organizacija i osigurava razmjenu iskustava i informacija. Direktor kancelarije Bjorn Hagen i menadžer programa Ahmed Pjano danas su posjetili instituciju Ombudsmana za djecu Republike Srpske gdje su razgovarali o inicijativama ove institucije na izmjenama postojećih zakona te planiranim aktivnostima u narednom periodu.Posebno interesovanje iskazano je za ostvarivanje prava romske djece.