DJECA SU REKLA

Imam pravo na pažnju.

Snježana, 8godina

Imam pravo na zaštitu i da me niko ne smije tući.

Milan,6 godina

Moja odgovornost je da poštujem svoje roditelje i da volim svoje ime i prezime.

Aleksandar, 7 godina

Prava porodica treba od malena da nas uči ljubavi i poštovanju.

Jovana, 16 godina

Imam pravo na zivot i igranje i to svi moraju cuti.

Jelena, 9 godina

Srećno je dijete koje ima porodicu koja ga voli, savjetuje i podržava.

Marina, 15 godina

Imam prava i obavezu da idem u skolu.

Marko, 10

Jedan od osnovnih zahtjeva i principa UN Konvencije o pravima djeteta, Najbolji interes djeteta i Zakon o zaštiti i postupanju sa djecom i maloljetnicima u krivičnom postupku bio je tema seminara za sudije i tužioce u okviru redovnog programa edukacije u organizaciji Centra za edukaciju sudija i tužilaca u Republici Srpskoj.

Predavači na navedene teme bili su sudija za maloljetnike u Osnovnom sudu u Banja Luci Dragan Uletilović i Ombudsman za djecu Republike Srpske Nada Grahovac.