DJECA SU REKLA

Imam pravo na zaštitu i da me niko ne smije tući.

Milan,6 godina

Imam prava i obavezu da idem u skolu.

Marko, 10

Imam pravo na pažnju.

Snježana, 8godina

Imam pravo na zivot i igranje i to svi moraju cuti.

Jelena, 9 godina

Moja odgovornost je da poštujem svoje roditelje i da volim svoje ime i prezime.

Aleksandar, 7 godina

Prava porodica treba od malena da nas uči ljubavi i poštovanju.

Jovana, 16 godina

Srećno je dijete koje ima porodicu koja ga voli, savjetuje i podržava.

Marina, 15 godina

U okviru priprema za završnicu ENYA projekta, Dejan Tatić, mladi savjetnik iz Doboja organizovao je okrugli sto o temi Obrazovanje. Ovo je jedna od tema koje su ponuđene na evropskom internet forumu koji se zatvara 15. jula, a čiji je cilj da se mišljenje djece čuje i uvaži u radu ombudsmana za djecu.Dejan je na ovaj način došao do mišljenja i stavova svojih drugova o svim pitanjima koja se tiču obrazovanja.

Kako bi svojim vršnjacima što bolje predstavio ulogu Ombudsmana za djecu u RS i u evropskim razmjerima, Dejan je za uvodni dio predvidio obraćanje Nade Grahovac, ombudsmana za djecu. Ona je govorila i nadležnostima ombudsmana i neophodnosti saradnje djece i ombudsmana, , jer djeca najbolje mogu da govore o svojim problemima, stavovima, dilemama i sl.

Predstavljene su i dosadašnje aktivnosti vezane za ENYA projekat i aktivnosti djece na nacionalnom forumu koji prati ENYA forum.

Dejan Tatić je okupio djecu koja su članovi Savjeta učenika i ponudio im teme za razgovor:

-uvažavanje dječijeg mišljenja u školi

-jednake mogućnosti u obrazovanju

-pomoć i zaštita u školi

-odnos učenika i nastavnika

-uslovi u školskim objektima

Djeca su bila veoma zainteresovana i iznosila primjere iz svoje sredine. Uočljivo je da su njihovi stavovi veoma zreli, primjedbe na uočene nedostatake osnovane a zaključci osmišljeni i zaista plod diskusije koju su vodili. Mladi ljudi pokazali su da žele aktivno učestvovati u sredini u kojoj žive i rade i da im je za to potrebna pomoć svih odraslih i institucija koje moraju djelovati zajedno kako bi se došlo do kvalitetnih rješenja.

Ombudsman za djecu pozdravlja i podržava ovakve aktivnosti djece jer su njihovi stavovi za nas pravi izvor inforormacija i one nas obavezuju da ih dalje razmatramo i po njima postupamo.