DJECA SU REKLA

Moja odgovornost je da poštujem svoje roditelje i da volim svoje ime i prezime.

Aleksandar, 7 godina

Imam pravo na zivot i igranje i to svi moraju cuti.

Jelena, 9 godina

Srećno je dijete koje ima porodicu koja ga voli, savjetuje i podržava.

Marina, 15 godina

Imam prava i obavezu da idem u skolu.

Marko, 10

Imam pravo na zaštitu i da me niko ne smije tući.

Milan,6 godina

Prava porodica treba od malena da nas uči ljubavi i poštovanju.

Jovana, 16 godina

Imam pravo na pažnju.

Snježana, 8godina

4. i 5. juna 2010.godine održan je 2. Sastanak koordinatora i moderatora ENYA projekta u Rabatu, Malta. Ovom sastanku prisustvovale su Zlata Hadžić-Bajrić i Nikolina Skenderija.

Tematske moderatore i koordinatore pozdravili su gospođa Helen D`Amato, malteški ombudsman za djecu, gospođa Dominique Versini, predsjedavajuća ENOCA, gospodin Clyde Puli, ministar za omladinu i sport Malte. Svi su istakli važnost ENYA foruma putem kojeg će ombudsmani čuti glas djece i uzeti u obzir ono što oni govore.

Prvi radni dan bio je posvećen problemima s kojima su se koordinatori susretali pri uključivanju i motivisanju djece za rad na ENYA forumu. Predstavnici iz 12 zemalja uglavnom su imali problem kako da motivišu djecu, da im približe teme, da im pomognu da prevedu ono što žele reći i kako da ih podstaknu da s drugima diskutuju o temama a ne samo iznose svoje mišljenje. Predstavnici iz Republike Srpske naglasili su da su mlada institucija i da su sarađivali sa članovima već postojeće Mreže savjeta učenika ali da odzivom djece nisu zadovoljni. Isti problem ima i Belgija, dok druge zemlje imaju po dvoje, troje djece koji su zaista aktivni. Svi su saglasni da je početak i samo objašnjavanje značaja ovog projekta i značaja da se glas djece čuje bio za sve koordinatore veoma težak, ali da su neka djeca veoma dobro to razumjela i daju kvalitetne i zrele prijedloge koje će ENOC sigurno uvažiti.

Diskutovalo se i o slabim i jakim tačkama foruma. Kao slabe tačke označen je dizajn, jezik neprimjeren djeci, preduge podteme i sl. Jake tačke foruma su dobro izabrane teme (Obrazovanje, Zdravlje, Nasilje, Internet i Razno) bliske djeci i razmjena mišljenja na internecionalnom nivou.

Dio diskusije odnosio se i na ulogu moderatora i koordinatora koji su dva mjeseca pratili rad djece.

Drugi dan bio je posvećen izradi agende za ENOC Konferenciju u oktobru u Strazburgu.Predviđeno je da prvi dan u Strazburgu bude posvećen upoznavanju djece i to kroz razne igre (mapa Evrope, balon s imenom, vrt očekivanja isl.).

Za drugi dan predviđene su radionice na kojima će djeca imati prezentacije o sve 4 teme i postavljati po 5 pitanja ombudsmanima.

Ombudsmani će u Strazburgu odgovarati na pitanja djece za vrijeme zajedničkog sastanka, čime će se djeci dati mogućnost da svoja pitanja upute direktno i dobiju konkretne odgovore kako se njihovi problemi mogu riješiti.