DJECA SU REKLA

Imam pravo na zaštitu i da me niko ne smije tući.

Milan,6 godina

Srećno je dijete koje ima porodicu koja ga voli, savjetuje i podržava.

Marina, 15 godina

Moja odgovornost je da poštujem svoje roditelje i da volim svoje ime i prezime.

Aleksandar, 7 godina

Imam pravo na pažnju.

Snježana, 8godina

Prava porodica treba od malena da nas uči ljubavi i poštovanju.

Jovana, 16 godina

Imam pravo na zivot i igranje i to svi moraju cuti.

Jelena, 9 godina

Imam prava i obavezu da idem u skolu.

Marko, 10

Pravilnik o školskom kalendaru za školsku 2018/2019. godinu (za srednje škole) ("Službeni glasnik RS", broj 62/18)

Pravilnik o školskom kalendaru za školsku 2018/2019. godinu (za osnovne škole) ("Službeni glasnik RS", broj: 57/18)

Zakon o srednjem obrazovanju i vaspitanju ("Službeni glasnik RS", broj: 41/18)

Pravilnik o planu upisa učenika u prvi razred srednjih škola ("Službeni glasnik RS", broj: 33/18)

Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja registra predškolskih ustanova ("Službeni glasnik RS", broj: 23/18)

Uputstvo o načinu realizacije programa, projekata i drugih aktivnosti u školama ("Službeni glasnik RS", broj: 2/18)

Uputstvo o izdavanju i načinu plaćanja školskog prostora ("Službeni glasnik RS", broj: 1/18)

Zakon o osnovnom vaspitanju i obrazovanju ("Službeni glasnik RS" broj: 44/17,31/18)

Strategija razvoja obrazovanja Republike Srpske za period 2016-2021. godine

Pravilnik o uslovima i načinu ostvarivanja ishrane, njege, preventivno-zdravstvene zaštite djece u predškolskoj ustanovi ("Službeni glasnik RS", broj: 88/16)

Pravilnik o programu predškolskog vaspitanja i obrazovanja ("Službeni glasnik RS", broj: 71/16)

Pravilnik o postupku za osnivanje i prestanak rada predškolske ustanove ("Službeni glasnik RS", broj: 32/16)

Pravilnik o školskim saobraćajnim patrolama ("Službeni glasnik RS", broj: 22/16)

Pravilnik o dvojezičnom ostvarivanju vaspitno-obrazovnog rada i rada na jeziku nacionalnih manjina ("Službeni glasnik RS", broj: 13/16)

Pravilnik o načinu i uslovima ostvarivanja predškolskog programa na stranom jeziku ("Službeni jezik RS", broj: 10/16)

Pravilnik o ostvarivanju stručno-pedagoškog nadzora ("Službeni glasnik RS", broj 4/16)

Zakon o predškolskom vaspitanju i obrazovanju ("Službeni glasnik RS", broj: 79/15)

Pravilnik o izboru učenika generacije u srednjoj školi ("Službeni glasnik RS", broj: 34/15)

Pravilnik o obučavanju lica u okviru osnovnog i srednjeg obrazovanja o opasnostima i zaštiti od elementarne nepogode i druge nesreće ("Službeni glasnik RS", broj: 74/14)

Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja registra ustanova učeničkog standarda ("Službeni glasnik RS", broj: 74/14)

Pravilnik o uslovima za smještaj i ishranu učenika u ustanovama učeničkog standarda ("Službeni glasnik RS", broj: 57/14)

Pravilnik o obliku i sadržaju ugovora o organizaciji ekskurzije ("Službeni glasnik RS", broj: 57/14)

Pravilnik o uslovima za početak rada predškolske ustanove ("Službeni glasnik RS", broj: 46/14)

Pravilnik o ocjenjivanju učenika u nastavi i polaganju ispita u srednjoj školi ("Službeni glasnik RS" broj: 73/13)

Pravilnik o pedagoškim standardima i normativima za oblast predškolskog vaspitanja i obrazovanja ("Službeni glasnik RS", broj: 64/13)

Zakon o učeničkom standardu (“Službeni glasnik RS”, broj: 72/12)

Uputstvo o realizaciji programa aktivnosti nevladinih organizacija, drugih ustanova i organizacija u srednjim školama ("Službeni glasnik RS", broj: 66/12)

Pravilnik o izboru i proglašenju učenika generacije u osnovnoj školi ("Službeni glasnik RS", broj: 45/12, 38/13)

Pravilnik o ocjenjivanju učenika u osnovnoj školi ("Službeni glasnik RS", broj: 44/12)

Strategija razvoja obrazovanja Republike Srpske za period 2010-2014

Pravilnik o vođenju učeničkog dosijea (Službeni glasnik RS, broj: 132/10)

Zakon o školovanju i stipendiranju mladih talenata ("Službeni glasnik RS", broj: 73/10)

Zakon o visokom obrazovanju ("Službeni glasnik RS". broj: 73/10,  104/11, 108/13, 44/15, 90/16,31/18)

Pravilnik o izvođenju  ekskurzija i izleta (“Službeni glasnik RS”, broj: 19/10

82/11, 31/15)

Pravilnik o izvođenju izleta, ekskurzija i škola u prirodi ("Službeni glasnik RS". broj: 67/2009)

Zakon o studentskom standardu (“Službeni glasnik RS”, broj: 34/08)

Pravilnik o organizovanju školskog sporta u Republici Srpskoj ("Službeni glasnik RS", broj: 108/07, 99/09, 8/15)

Kodeks za škole (2007 godina)

Okvirni zakon o osnovnom i srednjem obrazovanju u BiH (“Službeni glasnik BiH”, broj: 18/03)

Sporazum o zajedničkom jezgru nastavnih planova i programa (“Službeni glasnik BiH”, broj: 24/03)