DJECA SU REKLA

Imam pravo na zivot i igranje i to svi moraju cuti.

Jelena, 9 godina

Imam pravo na zaštitu i da me niko ne smije tući.

Milan,6 godina

Imam pravo na pažnju.

Snježana, 8godina

Imam prava i obavezu da idem u skolu.

Marko, 10

Prava porodica treba od malena da nas uči ljubavi i poštovanju.

Jovana, 16 godina

Moja odgovornost je da poštujem svoje roditelje i da volim svoje ime i prezime.

Aleksandar, 7 godina

Srećno je dijete koje ima porodicu koja ga voli, savjetuje i podržava.

Marina, 15 godina

Svake godine u Evropi, oko 820.000 djece je odvojeno od roditelja koji su u zatvoru. Evropska mreža djece čiji su roditelji u zatvoru (Eurochips) i 17 članica nevladinih organizacija su radili 10 godina na promociji kontakta između djece i roditelja u zatvoru i ublažavali traumatske efekte razdvajanja, u skladu sa pravilima i preporukama Savjeta Evrope ističući potrebu za održavanjem porodičnih veza.

Eurochips i njene članice širom Evrope pokrenule su nacionalnu kampanju-nedelja podizanja svijesti o djeci zatvorenika, od 01 do 06 juna 2010 godine pod nazivom "Let's Talk About It - Hajde da pričamo o tome". Kampanja ima za cilj da naglasi da je pitanje djece zatvorenika pitanje javnog zdravlja i da se posveti posebna pažnja na uticaj koji zatvaranje roditelja može imati na psihološki razvoj djeteta i njegovu socijalizaciju.

S obzirom na broj maloljetne djece u Republici Srpskoj čiji roditelji izdržavaju kaznu zatvora (oko 350) vrlo je važno ovom pitanju posvetiti dužnu pažnju.

Roditelji koji izdržavaju kaznu zatvora ne prestaju biti roditelji. Prava djeteta čiji je roditelj u zatvoru, kao i u svim drugim situacijama, treba omogućiti u skladu sa njegovim najboljim interesom. Najbolji interes djeteta ne znači samo pravo na kontakt već i način kako se taj kontakt ostvaruje, u kojim uslovima, u čijem prisustvu, pod čijim nadzorom, da li je izraz volje ili želje djeteta, da li je dijete i kako pripremljeno za kontakt ...