DJECA SU REKLA

Imam pravo na zivot i igranje i to svi moraju cuti.

Jelena, 9 godina

Imam prava i obavezu da idem u skolu.

Marko, 10

Srećno je dijete koje ima porodicu koja ga voli, savjetuje i podržava.

Marina, 15 godina

Imam pravo na zaštitu i da me niko ne smije tući.

Milan,6 godina

Imam pravo na pažnju.

Snježana, 8godina

Prava porodica treba od malena da nas uči ljubavi i poštovanju.

Jovana, 16 godina

Moja odgovornost je da poštujem svoje roditelje i da volim svoje ime i prezime.

Aleksandar, 7 godina

Ombudsman za djecu RS je prisustvovao sastanku u organizaciji UNICEF-a i Udruženja građana "Viktorija".

Cilj sastanka je bilo prezentovanje provedenog Bio-bihevioralnog istaraživanja u populaciji injekcionih korisnika narkotika, tokom 2007. i 2009.godine, koje je vršeno u tri grada u BiH:Banja Luka, Sarajevo i Zenica.  Istraživanjem se željela utvrditi rasprostranjenost HIV/AIDSa, Hepatitisa B, Hepatitisa C i sifilisa kao i specifičnih rizičnih seksualnih ponašanja i ponašanja vezanih za injektiranje narkotika ove kategorije stanovništva.

Uzorak istraživanja sačinjavalo je 260 korisnika sa teritorije ova tri grada. Podršku u implementaciji navedenog istraživanja pružilo je Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite RS, Ministarstvo unutrašnjih poslova RS kao i veliki broj lokalnih institucija i organizacija.