DJECA SU REKLA

Imam pravo na zaštitu i da me niko ne smije tući.

Milan,6 godina

Srećno je dijete koje ima porodicu koja ga voli, savjetuje i podržava.

Marina, 15 godina

Imam pravo na zivot i igranje i to svi moraju cuti.

Jelena, 9 godina

Imam pravo na pažnju.

Snježana, 8godina

Imam prava i obavezu da idem u skolu.

Marko, 10

Moja odgovornost je da poštujem svoje roditelje i da volim svoje ime i prezime.

Aleksandar, 7 godina

Prava porodica treba od malena da nas uči ljubavi i poštovanju.

Jovana, 16 godina

Ombudsman za djecu Republike Srpske u saradnji sa organizacijom Save the Children Norway domaćin je i organizator 5.redovne godišnje Konferencije ombudsmana za djecu Jugoistočne Evrope. Tema ovogodišnje Konferencije je:

"Djeca imaju pravo na zaštitu od seksualnog zlostavljanja i iskorištavanja.  Jesmo li učinili dovoljno da ih zaštitimo?"

Osnovno pravo svakog djeteta, pravo na život i razvoj, ne samo da je povrijeđeno već je i ozbiljno ugroženo različitim oblicima zlostavljanja i iskorištavanja. Seksualno zlostavljanje i iskorištavanje djece tek u novije vrijeme izaziva sve više pažnje i stručne i društvene javnosti. Pri tome stvarni broj djece koja živi sa traumama seksualnog zlostavljanja ostaje zauvijek nepoznat, jer statistike pokazuju da se vrlo mali broj djela procesuira.

Imajući u vidu svu težinu djela i posebno njegove posledice i traume koje su i teške i dugotrajne, sistem bi morao pronaći mehanizme za prepoznavanje takve djece, morao bi pronaći mehanizme za podršku toj djeci i u toku sudskog postupka i po njegovom okončanju morao bi adekvatnom sankcijom prema počiniocu djelovati preventivno.

Mnoga djeca danas žive sa patnjom i strahom, povrijeđena i ponižena, sa osjećajem krivnje da su sama tome doprinijela-oni imaju pravo na zaštitu.

Učesnici konferencije, institucije Ombudsmana iz Slovenije, Srbije, Vojvodine, Makedonije, Crne Gore, Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Rumunije i Republike Srpske, polazeći od međunarodnih standarda i pravne regulative u svojim zemljama, te iskustvima iz prakse pokušaće odgovoriti na pitanje, jesmo li učinili dovoljno da ih zaštitimo.