DJECA SU REKLA

Srećno je dijete koje ima porodicu koja ga voli, savjetuje i podržava.

Marina, 15 godina

Imam pravo na pažnju.

Snježana, 8godina

Imam pravo na zivot i igranje i to svi moraju cuti.

Jelena, 9 godina

Imam prava i obavezu da idem u skolu.

Marko, 10

Imam pravo na zaštitu i da me niko ne smije tući.

Milan,6 godina

Prava porodica treba od malena da nas uči ljubavi i poštovanju.

Jovana, 16 godina

Moja odgovornost je da poštujem svoje roditelje i da volim svoje ime i prezime.

Aleksandar, 7 godina

Ujedinjene nacije su 1989.godine proglasile 15.maj Međunarodnim danom porodice, sa osnovnim ciljem da se podstiče stalno djelovanje svih nadležnih institucija u pravcu pružanja potrebne podrške i pomoći porodici.

Prvo obilježavanje Međunarodnog dana porodice održano je pod sloganom "Da porodični dom ne čine stvari nego srdačni odnosi roditelja i djece". Taj slogan, bez obzira na proteklo vrijeme, osnova je na kojoj se porodica i danas mora izgrađivati i jačati, jer samo u tom i takvom okruženju djeca se mogu osjećati voljenim, zaštićenim i sigurnim.

Prema UN Konvenciji o pravima djeteta, porodica je osnovna ćelija društva, osnovna, prirodna i nezamjenljiva sredina za rast i razvoj djeteta i zato joj je potrebna podrška da bi mogla preuzeti svoje obaveze i odgovornosti u obezbjeđenju uslova za ostvarivanje prava i interesa djece.

Povodom obilježavanja Međunarodnog dana porodice, Centar za socijalni rad Banja Luka je organizovao Okrugli sto na temu "Nevladin sektor u programima podrške porodici kao partneri javnom sektoru" kome je prisustvovala i ombudsman za djecu RS.