DJECA SU REKLA

Moja odgovornost je da poštujem svoje roditelje i da volim svoje ime i prezime.

Aleksandar, 7 godina

Srećno je dijete koje ima porodicu koja ga voli, savjetuje i podržava.

Marina, 15 godina

Imam pravo na pažnju.

Snježana, 8godina

Imam pravo na zivot i igranje i to svi moraju cuti.

Jelena, 9 godina

Prava porodica treba od malena da nas uči ljubavi i poštovanju.

Jovana, 16 godina

Imam prava i obavezu da idem u skolu.

Marko, 10

Imam pravo na zaštitu i da me niko ne smije tući.

Milan,6 godina

Na Fakultetu političkih nauka, studijski program za socijalni rad, u okviru programa predmeta Teorije vaspitanja, predstavnici Ombudsmana za djecu RS su održali predavanja za studente ove grupe s temom "Institucija Ombudsmana za djecu RS i UN Konvencija o pravima djeteta".

Inicijativu za ovakav vid saradnje pokrenuli su odgovorni nastavnik doc. dr Tamara Pribišev Beleslin, I asistent Nebojša Macanović, jer se u sklopu ovog predmeta obrađuju i sadržaji vezani za pitanja prava djece. Institucija Ombudsmana za djecu se rado odazvala ovom pozivu na saradnju.

Predavači Andrea Stanković I Ozren Ćosić su studentima predstavili Instituciju, njene oblasti rada I nadležnosti, te ih upoznali sa UN Konvencijom o pravima djeteta I stanju prava djece u Republici Srpskoj.

U raspravi koja je uslijedila dotaknute su mnoge teme iz područija zaštite prava djeteta ali I primjeri iz iskustva studenata o povredama prava djeteta. S obzirom na veliku zaintersovanost studenata za pitanja prava djece dogovoren je nastavak saradnje sa ovim odsjekom.