DJECA SU REKLA

Imam pravo na zivot i igranje i to svi moraju cuti.

Jelena, 9 godina

Imam pravo na pažnju.

Snježana, 8godina

Srećno je dijete koje ima porodicu koja ga voli, savjetuje i podržava.

Marina, 15 godina

Imam prava i obavezu da idem u skolu.

Marko, 10

Prava porodica treba od malena da nas uči ljubavi i poštovanju.

Jovana, 16 godina

Moja odgovornost je da poštujem svoje roditelje i da volim svoje ime i prezime.

Aleksandar, 7 godina

Imam pravo na zaštitu i da me niko ne smije tući.

Milan,6 godina

Studenti IV godine Socijalnog rada koji obavljaju stručnu praksu u Dnevnom centru za maloljetnike Centra za socijalni rad Banja Luka su posjetili zajedno sa radnicima pomenutog centra instituciju Ombudsmana za djecu RS.

Iz razgovora sa ombudsmanom za djecu zaključeno je da postoji nedovoljna posvećenost svih u traženju najboljeg interesa za svako dijete, u svakom konkretnom slučaju. Signali koji su prisutni u ponašanju djece ostaju neprimjećeni od svih koji imaju obavezu da ih prepoznaju, te kada nastane problem oni  koji su bili obavezni da reaguju mnogo ranije bave se traženjem krivca, te suština problema i dalje ostaje zanemarena.