DJECA SU REKLA

Srećno je dijete koje ima porodicu koja ga voli, savjetuje i podržava.

Marina, 15 godina

Imam pravo na zivot i igranje i to svi moraju cuti.

Jelena, 9 godina

Prava porodica treba od malena da nas uči ljubavi i poštovanju.

Jovana, 16 godina

Imam pravo na zaštitu i da me niko ne smije tući.

Milan,6 godina

Moja odgovornost je da poštujem svoje roditelje i da volim svoje ime i prezime.

Aleksandar, 7 godina

Imam pravo na pažnju.

Snježana, 8godina

Imam prava i obavezu da idem u skolu.

Marko, 10

Ombudsman za djecu RS posjetila je učenica banjalučke Elektro škole, Jelena Kalaba, koja će se iz banjalučke regije priključiti Savjetodavnom panelu mladih. Zlata Hadžić-Bajrić objasnila joj je kako je organizovan Savjetodavni panel mladih, koji je dio Evropske mreže mladih savjetnika. Jelena je već aktivna u radu MRESURS-a i zadovoljna je što će o pitanjima iz oblasti obrazovanja, zdravlja, nasilja i internet moći diskutovati s mladima iz cijele Evrope.

Dejan Tatić, iz dobojske Gimnazije, posjetio je Kancelariju Ombudsmana za djecu u Doboju, gdje je uz pomoć Zlatoljuba Mišića, zamjenika ombudsmana, takođe dobio uputstva kako da se priključi mladim savjetnicima iz Republike Srpske, al i iz Evrope. Dejan je odmah sam predložio kako će organizovati djecu iz svoje regije i tako doći do komentara, prijedloga i pitanja vezanih za teme koje su predložene na internet forumu Evropske mreže mladih savjetnika.

Za sada, Panel mladih savjetnika iz Republike Srpske ima 4 člana, kojima će se već danas omogućiti pristup internet forumu koji je za njihove potrebe otvorio Ombudsman za djecu RS.