DJECA SU REKLA

Moja odgovornost je da poštujem svoje roditelje i da volim svoje ime i prezime.

Aleksandar, 7 godina

Imam prava i obavezu da idem u skolu.

Marko, 10

Imam pravo na pažnju.

Snježana, 8godina

Prava porodica treba od malena da nas uči ljubavi i poštovanju.

Jovana, 16 godina

Imam pravo na zivot i igranje i to svi moraju cuti.

Jelena, 9 godina

Imam pravo na zaštitu i da me niko ne smije tući.

Milan,6 godina

Srećno je dijete koje ima porodicu koja ga voli, savjetuje i podržava.

Marina, 15 godina

Ombudsman za djecu posjetio je MSŠ "Nikola Tesla" u Kozarskoj Dubici, kako bi učenike prijedorske regije uključio u rad ENYA tj. Evropske mreže mladih savjetnika. Unutar Evropske mreže mladih savjetnika formiran je YAP-Savjetodavni panel mladih koji je otvorio svoj internet forum na kojem će djeca iz evropskih zemalja članica diskutovati o raznim temama, razmjenjivati iskustva i predlagati rješenja problema.

Zlata Hadžić Bajrić I Nikolina Skenderija,moderator i koordinator ENYA u Ombudsmanu za djecu RS,predstavile su djeci projekat i uputile ih u smjernice za rad. Dubički Savjet učenika pokazao je interesovanje za teme koje su ponuđene iz Evropske mreže mladih savjetnika(Obrazovanje, Zdravlje, Internet, Nasilje). U razgovoru su se učenici dotakli gotovo svih tema i iznijeli svoja iskustva o problemima koje imaju, o želji da se u školi stvore bolje uslovi za izvođenje nastave, al i o edukaciji o nasilju za koju kažu da ih je naučila kako da ga prepoznaju i spriječe. U ovoj diskusiji posebno su aktivni i konstruktivni bili Dejana Trkulja, učenica 1.razreda Ekonomske škole, i Borjan Jukić, učenik 3.razreda Gimnazije. Oni su izabrani za mlade savjetnike svoje regije na internet forumu. Ovi učenici će direktno sarađivati sa Ombudsmanom za djecu i prenositi svoja iskustva sa terena.

Ombudsman za djecu u ponedjeljak otvara svoj internet forum na kojem će sva zainteresovana djeca moći pročitati diskusiju koja se vodi na internet forumu Evropske mreže mladih savjetnika. Pristup internet forumu u Republici Srpskoj imaće mladi savjetnici koji će u svojim regijama skupljati komentare, prijedloge, pitanja vezana za teme koje se nude iz Evropske mreže mladih savjetnika. Koordinator iz Ombudsmana će ih dalje prosljeđivati u ENYA internet forum.

Cilj ovog projekta je podsticanje i osnaživanje djece da se izjasne o svim temama koje ih se tiču, a u njega se uključilo preko dvadeset evropskih zemalja .

Učešćem u Savjetodavnom panelu mladih i Evropskoj mreži mladih savjetnika djeca iz Republike Srpske mogu ravnopravno s drugom djecom iz Evrope da govore o svojim pravima, razmjenjuju iskustva i traže načine kako da se njihova prava poštuju u najvećoj mogućoj mjeri.