DJECA SU REKLA

Prava porodica treba od malena da nas uči ljubavi i poštovanju.

Jovana, 16 godina

Imam prava i obavezu da idem u skolu.

Marko, 10

Imam pravo na pažnju.

Snježana, 8godina

Imam pravo na zaštitu i da me niko ne smije tući.

Milan,6 godina

Srećno je dijete koje ima porodicu koja ga voli, savjetuje i podržava.

Marina, 15 godina

Moja odgovornost je da poštujem svoje roditelje i da volim svoje ime i prezime.

Aleksandar, 7 godina

Imam pravo na zivot i igranje i to svi moraju cuti.

Jelena, 9 godina

Ombudsman za djecu RS dobio je poziv od Savjeta Evrope da učestvuje u anketiranju djece i mladih o njihovim iskustvima i stavovima vezano za pitanja pravde i pravosudnog sistema. Grupa stručnjaka izradila je Upitnik za djecu i mlade o pravdi po mjeri djeteta i pozvala sve članice ENOC- a da sarađuju. U ovom projektu učestvuju I UNICEF i nevladine organizacije.

Ombudsman za djecu RS prihvatio je poziv na saradnju i uputio upitnik u osnovne i srednje škole u Banjaluci, Doboju, Foči i Trebinju. Anketirano je 343 djece uzrasta od 6 do 17 godina.

Pitanja su podijeljena u 4 grupe :O tebi, Poznavanje sopstvenih prava, Kako do pravde, Odluke koje se donose o tebi i Smjernice Savjeta Evrope. Djeca su na pitanja odgovarala prilično sigurno i najmanje koristila opciju ne znam i nisam siguran, što govori o izgrađenosti njihovih stavova.Takođe je vidno da djeca žele više informacija o svojim pravima i da najviše povjerenja imaju u roditelje,prijatelje i nastavnike.Iako je najmanji broj djece odgovorio na grupu pitanja koja se odnose na smjernice koje treba da obezbijede poštivanje prava djece pri donošenju odluka o njima, vidno je da im je važno da se s njima razgovara i da im se da podrška.

Grupa stručnjaka će u aprilu obraditi podatke i dostaviti ih ministrima Savjeta Evrope, koji će na osnovu njih izraditi evropske smjernice o pravdi po mjeri djeteta i objaviti ih u jesen ove godine.