DJECA SU REKLA

Imam pravo na zaštitu i da me niko ne smije tući.

Milan,6 godina

Imam pravo na zivot i igranje i to svi moraju cuti.

Jelena, 9 godina

Prava porodica treba od malena da nas uči ljubavi i poštovanju.

Jovana, 16 godina

Srećno je dijete koje ima porodicu koja ga voli, savjetuje i podržava.

Marina, 15 godina

Imam prava i obavezu da idem u skolu.

Marko, 10

Imam pravo na pažnju.

Snježana, 8godina

Moja odgovornost je da poštujem svoje roditelje i da volim svoje ime i prezime.

Aleksandar, 7 godina

Međunarodni dan Roma obilježava se danas širom planete kako bi se skrenula pažnja javnosti na izuzetno težak položaj ove populacije. Od 8.aprila 1971. god.kada je održan prvi kongres Roma pa do danas,tu populaciju doživljavamo kao one kojima treba pomoć.

U vječitoj borbi za opstanak, prisutne predrasude vrlo često otežavaju njihov i onako težak položaj što dovodi do njihove diskriminacije u gotovo svim oblastima. Romska djeca su samo djeca.Njihove potrebe za zdravim odrastanjem jednake su potrebama svih njihovih vršnjaka-obrazovanje,zdravstvena zaštita,dom,zaštita od zanemarivanja i zlostavljanja...

Brojna udruženja formirana u lokalnim zajednicama upozoravaju na prisutne probleme, i istovremeno potvrđuju napore koji se čine u lokalnim zajednicama na unapređenju njihovog položaja.Strategija za rješavanje njihovog položaja i doneseni zakoni samo dosljednom primjenom mogu dati očekivane rezultate.

Danas, na pola puta Dekade Roma-2005-2015godina sve institucije i organizacije moraju dodatnim angažovanjem doprinijeti stvarnom poboljšanju njihovog položaja u društvu, a prije svega djece.

Ombudsman za djecu će danas sa predstavnicima Udruženja Roma iz Banja Luke razgovarati o njihovim prioritetima za ostvarivanje i zaštitu prava djece.