DJECA SU REKLA

Imam prava i obavezu da idem u skolu.

Marko, 10

Imam pravo na pažnju.

Snježana, 8godina

Imam pravo na zivot i igranje i to svi moraju cuti.

Jelena, 9 godina

Srećno je dijete koje ima porodicu koja ga voli, savjetuje i podržava.

Marina, 15 godina

Imam pravo na zaštitu i da me niko ne smije tući.

Milan,6 godina

Prava porodica treba od malena da nas uči ljubavi i poštovanju.

Jovana, 16 godina

Moja odgovornost je da poštujem svoje roditelje i da volim svoje ime i prezime.

Aleksandar, 7 godina

U cilju zaštite djece od upotrebe alkohola, Ombudsman za djecu će danas u Banja Luci zajedno sa predstavnicima resornih ministarstava, institucija i službi socijalnog i zdravstvenog sektora, škola, inspekcije, policije predložiti rješenja za dodatno sistemsko Uređenje ovog problema.

Zakonodavne,obrazovne,socijalne i administrativne mjere su zahtjevi Konvencije koje država mora preduzeti da bi po ovom osnovu zaštitila djecu. Okruglom stolu prisustvuju predstavnici Mreže savjeta učenika srednjih škola RS koji treba da daju svoj doprinos u rješavanju ovog pitanja.Takvim svojim djelovanjem na najbolji način pokazuju da su aktivni učesnici u procesu svih odluka koje se njih tiču.

Inicijative i prijedlozi učesnika će biti dio Posebnog izvještaja Ombudsmana za djecu sa preporukama nadležnim na postupanje.