DJECA SU REKLA

Imam prava i obavezu da idem u skolu.

Marko, 10

Prava porodica treba od malena da nas uči ljubavi i poštovanju.

Jovana, 16 godina

Imam pravo na zaštitu i da me niko ne smije tući.

Milan,6 godina

Srećno je dijete koje ima porodicu koja ga voli, savjetuje i podržava.

Marina, 15 godina

Imam pravo na zivot i igranje i to svi moraju cuti.

Jelena, 9 godina

Moja odgovornost je da poštujem svoje roditelje i da volim svoje ime i prezime.

Aleksandar, 7 godina

Imam pravo na pažnju.

Snježana, 8godina

Na Jahorini je 25.i 26, marta u organizaciji Udruženja žena sudija Bosne i Hercegovine održan seminar na temu ,,Trgovina ljudima-seksualna eksploatacija,,.

Prisutni su upoznati sa Strategijom borbe i operativnim aktivnostima i praksi tužilaštva u borbi protiv trgovine i seksualne eksploatacije. Seminaru su prisustvovali pored sudija i tužilaca i Gender centar RS, Centar za socijalni rad Banja Luka i Ombudsman za djecu RS.

Ombudsman za djecu je govorila o problemima primjene UN Konvencije o pravima djeteta i potrebe posebne osjetljivosti svih institucija u otkrivanju i procesuiranju svih slučajeva seksualnog iskorištavanja u kojima su djeca žrtve.