DJECA SU REKLA

Imam pravo na zaštitu i da me niko ne smije tući.

Milan,6 godina

Imam pravo na pažnju.

Snježana, 8godina

Moja odgovornost je da poštujem svoje roditelje i da volim svoje ime i prezime.

Aleksandar, 7 godina

Imam pravo na zivot i igranje i to svi moraju cuti.

Jelena, 9 godina

Srećno je dijete koje ima porodicu koja ga voli, savjetuje i podržava.

Marina, 15 godina

Imam prava i obavezu da idem u skolu.

Marko, 10

Prava porodica treba od malena da nas uči ljubavi i poštovanju.

Jovana, 16 godina

Ovih dana u srednjim I osnovnim školama u toku je projekat iz demokratije "Ja građanin". Djeca obrađuju razne aktuelne teme I pripremaju izlaganja kroz koja daju svoje viđenje problema, ali I moguća rješenja.O ozbiljnosti ovih projekata svjedoče I posjete grupa učenika Ombudsmanu za djecu s ciljem da se upoznaju sa stavovima I mogućim akcijama koje provodi Ombudsman, a vezano za njihove teme.

17.03.2010. Učenici IB Diploma Programa iz Banjluke posjetili su Ombudsmana za djecu RS. Cilj posjete bio je priprema za projekat koji se bavi dječijim i ljudskim pravima, a održaće se u Mostaru. Nada Grahovac , ombudsman za djecu, upoznala je učenike s pravima djeteta iz UN Konvencije i domaćim propisima koji se bave pitanjima djece. Govoreći o primjerima iz prakse, koji se odnose na kršenje prava djeteta, ombudsman je istakla da se dječija prava krše upravo zbog njihovog slabog poznavanja. Govorilo se i o uključenosti Ombudsmana za djecu RS u CRONSEE i ENOC, što je posebno važno za usklađivanje naših propisa sa propisima UN. Učenici Milica, Hana i Velibor će učestvovati u projektu koji će u Mostaru okupiti učenike iz 32 zemlje.

17.03.2010. Učenice iz Osnovne škole "Branko Ćopić" iz Banjaluke pripremajući se za školsko takmičenje iz demokratije posjetile su Ombudsman za djecu. Gordana i Tea, učenice 8-2 odjeljenja, obrađuju temu "Nasilje među vršnjacima" pa su pripremile pitanja o najčešćim oblicima nasilja, kako prepoznati prve oblike nasilja, šta su mjere koje se mogu preduzeti u slučajevima nasilja, šta bi učenici trebalo da urade kad prepoznaju nasilje. Djeca su pokazala da poznaju i Protokol o postupanju u slučajevim a vršnjačkog nasilja, te pozvali Nadu Grahovac,ombudsmana za djecu da bude gost na sutrašnjem takmičenju u školi "Branko Ćopić".

U februaru mjesecu instituciju su posjetile grupe učenika :

-Učenice iz IV-6 odjeljenja iz Gimnazije interesovalo je nasilje u porodici (kako ga prepoznati, prijaviti, spriječiti).

-Iz Ekonomske škole su učenice III-8 odjeljenja tražile informacije o socijalizaciji djece s posebnim potrebama (kako se taj izraz definiše, kako se društvo angažuje kod ovakvih slučajeva, kako oni mogu da pomognu u socijalizaciji djece)

Putem telefona Ombudsmanu za djecu su se obratili učenici IV-8 iz Gimnazije koji su imali temu "Djeca Iz Doma "Rada Vranješević"". Njih je interesovalo sarađuje li Ombudsman za djecu sa njima, kako se mediji moraju ponašati kad govore o djeci I slično.

Posjete ukazuju da s u djeca u Ombudsmanu pronašla sagovornika kojem mogu vjerovati I od koga očekuju da ih uputi kako da ostvare svoja prava I riješe I probleme koje su prepoznali u svojoj sredini, ali I šire.