DJECA SU REKLA

Moja odgovornost je da poštujem svoje roditelje i da volim svoje ime i prezime.

Aleksandar, 7 godina

Imam pravo na pažnju.

Snježana, 8godina

Imam pravo na zivot i igranje i to svi moraju cuti.

Jelena, 9 godina

Imam pravo na zaštitu i da me niko ne smije tući.

Milan,6 godina

Prava porodica treba od malena da nas uči ljubavi i poštovanju.

Jovana, 16 godina

Imam prava i obavezu da idem u skolu.

Marko, 10

Srećno je dijete koje ima porodicu koja ga voli, savjetuje i podržava.

Marina, 15 godina

Zamjenik Ombudsmana za djecu Rajić Gordana sa gradonačelnikom Zvornika Stevanović Zoranom potpisala je danas Sporazum o poslovnoj saradnji između Grada Zvornika i Ombudsmana za djecu Republike Srpske.

Grad Zvornik je prepoznao značaj institucije, ali i potrebe djece i porodice jer je na ovaj način omogućeno da usluge koje nudi Ombudsman za djecu budu dostupne i građanima Zvornika. Sastanku je prisustvovala i zamjenica Ombudsmana za djecu Jovanka Vuković koja će, prema Sporazumu, svakog prvog utorka u mjesecu, počev od 7. juna tekuće godine, u periodu od 10:00 do 13:00 časova dolaziti u Zvornik i u prostorijama Gradske uprave Zvornik pružati usluge strankama

Praksa institucije je da tamo gdje postoji povećan broj prijava ili otvori terensku kancelariju ili jednom mjesečno održava uredovne dane kako će biti u Zvorniku, a ukoliko bude potrebe u narednom periodu postoji mogućnost i otvaranja terenske kancelarije. Na ovaj način  korisnicima će biti olakšan pristup uslugama koje nudi Ombudsman za djecu, s ciljem otklanjanja onih situacija koje ugrožavaju prava djeteta u svim oblastima dječijeg života  od rođenja do 18 godine.