DJECA SU REKLA

Moja odgovornost je da poštujem svoje roditelje i da volim svoje ime i prezime.

Aleksandar, 7 godina

Imam pravo na zivot i igranje i to svi moraju cuti.

Jelena, 9 godina

Srećno je dijete koje ima porodicu koja ga voli, savjetuje i podržava.

Marina, 15 godina

Imam pravo na pažnju.

Snježana, 8godina

Imam prava i obavezu da idem u skolu.

Marko, 10

Prava porodica treba od malena da nas uči ljubavi i poštovanju.

Jovana, 16 godina

Imam pravo na zaštitu i da me niko ne smije tući.

Milan,6 godina

Zamjenik ombudsmana za djecu Gordana Rajić, prisustvovala je stručnoj raspravi o Zakonu o privremenom izdržavanju djece (Alimentacioni fond), koja je održana danas u  Administrativnom centru Vlade Republike Srpske, u organizaciji Ministarstva porodice, omladine i sporta.

Na radnoj verziji Zakona o privremenom izdržavanju djece radi se već duže vrijeme, a riječ je o svojevrsnom načinu sistemske podrške prvenstveno djeci koja su oštećena kada je u pitanju plaćanje alimentacije od nesavjesnih roditelja. 

Svrha navedenog zakona je da se pomogne djeci da na jednostavniji način ostvare svoje pravo na izdržavanje od roditelja dužnika, tako što bi se novčana sredstva na ime izdržavanja djeteta isplaćivala iz sredstava Fonda, a Fond bi preuzeo teret prinudne naplate tih sredstava od strane dužnika. 

Zakon o privremenom izdržavanju djece (Alimentacioni fond) trebalo bi uskoro da zaživi, a prema riječima Sonje Davidović, ministra porodice, omladine i sporta Republike Srpske, planirano je da isti bude upućen u Narodnu skupštinu Republike Srpske u trećem kvartalu ove godine.