DJECA SU REKLA

Srećno je dijete koje ima porodicu koja ga voli, savjetuje i podržava.

Marina, 15 godina

Imam prava i obavezu da idem u skolu.

Marko, 10

Prava porodica treba od malena da nas uči ljubavi i poštovanju.

Jovana, 16 godina

Imam pravo na pažnju.

Snježana, 8godina

Imam pravo na zivot i igranje i to svi moraju cuti.

Jelena, 9 godina

Moja odgovornost je da poštujem svoje roditelje i da volim svoje ime i prezime.

Aleksandar, 7 godina

Imam pravo na zaštitu i da me niko ne smije tući.

Milan,6 godina

Dan borbe protiv vršnjačkog nasilja prozvan Dan ružičastih majica (eng. Pink Shirt Day) obilježava se zadnje srijede u mjesecu februaru, s ciljem podizanja svijesti o važnosti preventivnoga djelovanja protiv nasilja među djecom.

Ovaj običaj nastao je 2007. godine u Kanadi kada je dječak u znak podrške majci oboljeloj od maligne bolesti došao u školu obučen u ružičastu majicu zbog čega je doživio izrugivanje i verbalno nasilje. Kolege iz njegovog razreda počeli su sljedećih dana dolaziti u školu identično obučeni kako bi mu pružili podršku.  U zemljama širom svijeta pa tako i kod nas na današnji dan se iskazuje podrška žrtvama vršnjačkog nasilja te se šalju poruke koje upozoravaju na sve veću pojavu nasilja u školama.

 Ombudsman za djecu svojim godišnjim izvještajima konstatovao je da se često u praksi vršnjačko nasilje ne prepoznaje na vrijeme i u pravom obliku i da još uvijek imamo slučajeve izostanka pravovremene i odgovarajuće reakcije svih subjekata koji učestvuju u vaspitanju i zaštiti djece.

Ombudsman za djecu smatra da su neophodne dodatne preventivne aktivnosti. Prevencija nasilja treba biti prioritetna zadaća cijeloga društva i svih koji se bave djecom, a posebno je važna u sistemu vaspitanja i obrazovanja koji obuhvata svu djecu. Škola je obavezna i mora kada se desi nasilje da pravilno i potpuno utvrdi sve činjenice konkretnog slučaja i da identifikuje uzroke. Važna je saradnja roditelja i škole, a neophodna je odgovarajuća edukacija roditelja i djece, ali i stručnog kadra škole. Nastavnici i stručni radnici škole (psiholog, pedagog, ...), ali i roditelji moraju biti uključeni u sve preventivne i interventne aktivnosti, poštujući najbolji interes svakog djeteta.