DJECA SU REKLA

Moja odgovornost je da poštujem svoje roditelje i da volim svoje ime i prezime.

Aleksandar, 7 godina

Srećno je dijete koje ima porodicu koja ga voli, savjetuje i podržava.

Marina, 15 godina

Imam pravo na zaštitu i da me niko ne smije tući.

Milan,6 godina

Imam prava i obavezu da idem u skolu.

Marko, 10

Imam pravo na pažnju.

Snježana, 8godina

Prava porodica treba od malena da nas uči ljubavi i poštovanju.

Jovana, 16 godina

Imam pravo na zivot i igranje i to svi moraju cuti.

Jelena, 9 godina

Ombudsman za djecu, Natalija Petrić učestvovala je u radu okruglog stola koji je u sklopu projekta: "Prekinimo ćutanje - prijava nasilja je tvoja pobjeda", organizovala Fondacija "Lara" iz Bijeljine.

Na okruglom stolu razmatrane su nove perspektive normiranja djela seksualnog nasilja u pravcu efikasnije zaštite žrtava ovog oblika nasilja, a naročito djece.

Rezultati istraživanja koji su predstavljeni učesnicima Okruglog stola pokazuju, između ostalog, da žrtve nemaju dovoljno povjerenja u institucije te da je to jedan od odlučujućih razloga zbog kojeg odlučuju da ne podnesu prijavu o preživljenom nasilju.

Zaključci Okruglog stola ukazuju na potrebu daljeg unapređivanja pravnog i institucionalnog okruženja koji će ohrabriti žrtve da prijave nasilje, kao i potrebu da se žrtvama pruži sva potrebna pomoć i podrška da prevladaju traume izazvane preživljenim nasiljem.