DJECA SU REKLA

Imam pravo na pažnju.

Snježana, 8godina

Moja odgovornost je da poštujem svoje roditelje i da volim svoje ime i prezime.

Aleksandar, 7 godina

Imam pravo na zaštitu i da me niko ne smije tući.

Milan,6 godina

Srećno je dijete koje ima porodicu koja ga voli, savjetuje i podržava.

Marina, 15 godina

Imam prava i obavezu da idem u skolu.

Marko, 10

Prava porodica treba od malena da nas uči ljubavi i poštovanju.

Jovana, 16 godina

Imam pravo na zivot i igranje i to svi moraju cuti.

Jelena, 9 godina

Ministarstvo prosvjete i kulture Republike Srpske održalo je u Administrativnom centru Vlade Republike Srpske stručnu raspravu o Nacrtu Strategije razvoja predškolskog, osnovnog i srednjeg vaspitanja i obrazovanja za period 2022-2030. godine, koja treba da bude novi sveobuhvatni dokument obrazovnih politika za period od osam godina.

Nova Strategija pripremljena je kao odgovor na izražene promjene u obrazovnom sistemu, sa namjerom da se kroz nju postave jasne smjernice za djelovanje za sve aktere, bez obzira da li se radi o djeci, vaspitačima, nastavnicima, roditeljima, donosiocima odluka i ostalim članovima zajednice.

Strateški ciljevi definisani novom Strategijom su povećanje obuhvata djece predškolskim vaspitanjem i obrazovanjem, inovirani programi za predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje, inovirani udžbenici, te obezbijeđeni programi stručnog usavršavanja vaspitno-obrazovnih radnika i jačanje povezanosti obrazovanja sa tržištem rada.

Pored brojnih učesnika iz oblasti obrazovanja i rada sa djecom, stručnoj raspravi je prisustvovala i ombudsman za djecu Dragica Radović.