DJECA SU REKLA

Srećno je dijete koje ima porodicu koja ga voli, savjetuje i podržava.

Marina, 15 godina

Prava porodica treba od malena da nas uči ljubavi i poštovanju.

Jovana, 16 godina

Imam pravo na pažnju.

Snježana, 8godina

Imam pravo na zaštitu i da me niko ne smije tući.

Milan,6 godina

Moja odgovornost je da poštujem svoje roditelje i da volim svoje ime i prezime.

Aleksandar, 7 godina

Imam prava i obavezu da idem u skolu.

Marko, 10

Imam pravo na zivot i igranje i to svi moraju cuti.

Jelena, 9 godina

Učenici 6. razreda OŠ "Vojislav Ilić" iz Krupe na Vrbasu u sklopu projekta "Ja građanin"  posjetili su Ombudsman za djecu RS,  Centar za socijalni rad Banja Luka i Republički pedagoški zavod.

Djeca su bila u pratnji socijalnog radnika koji je u školi zadužen za aktivnosti Savjeta učenika.

Učenici su imali pripremljena pitanja i vrlo su ozbiljno shvatili svoj rad na prikupljanju "Informacija o problemu nasilja nad djecom". Pored problema nasilja interesovalo ih je i značenje riječi ombudsman i ko je osnivač ombudsmana, ali i mogućnosti ombudsmana da utiče na dosljednu primjenu UN Konvencije o pravima djeteta.

Ovo bi trebalo da bude dobar primjer i drugima kako se djeca mogu ozbiljno i odgovorno baviti pitanjima koja ih se tiču.