DJECA SU REKLA

Prava porodica treba od malena da nas uči ljubavi i poštovanju.

Jovana, 16 godina

Imam prava i obavezu da idem u skolu.

Marko, 10

Imam pravo na pažnju.

Snježana, 8godina

Imam pravo na zivot i igranje i to svi moraju cuti.

Jelena, 9 godina

Imam pravo na zaštitu i da me niko ne smije tući.

Milan,6 godina

Srećno je dijete koje ima porodicu koja ga voli, savjetuje i podržava.

Marina, 15 godina

Moja odgovornost je da poštujem svoje roditelje i da volim svoje ime i prezime.

Aleksandar, 7 godina

 

Protokol o postupanju u slučajevima vršnjačkog nasilja u obrazovnom sistemu RS potpisala su tri resorna ministarstva 19. novembra 2008. godine.

Cilj Protokola je definisanje pravila i procedura za postupanje u slučaju kad se nasilje desi u obrazovnom sistemu i što je još važnije prevencija i edukacija svih ne samo o vršnjačkom nasilju, već nasilju uopšte pa i maloljetničke delikvencije.

Prvi podaci ove vrste u RS (dosadašnja istraživanja su bila metodom uzorka na nivou škole, lokalne zajednice i sl.), trebali su provjeriti da li su reakcije nadležnih u skladu sa utvrđenim procedurama, da bi se na osnovu njih mogle planirati dodatne mjere i aktivnosti.

Sad kad je Protokol dio obrazovnog sistema, podaci pokazuju da moramo dodatno raditi na kvalitetu u njegovoj primjeni. To zahtjeva jačati saradnju roditelja i škole, tražiti uzroke za takvo ponašanje djece i djelovati u tom pravcu kako bi se izbjegle situacije da govorimo o posljedicama i pojedinačnim slučajevima.

Roditelj i nastavnik i dijete, zajednički, uz međusobno povjerenje i uvažavanje uz odgovarajuću stručnu pomoć svaki problem, bez obzira o čemu je riejč mogu riješiti u najboljem interesu djeteta.

U cilju aktivnijeg odnosa svih ( ovo nije problem samo škole) u iznalaženju adekvatnih mjera za sprečavanje ovih pojava Ombudsman za djecu resornom ministarstvu je dostavio preporuke.