DJECA SU REKLA

Prava porodica treba od malena da nas uči ljubavi i poštovanju.

Jovana, 16 godina

Imam pravo na zivot i igranje i to svi moraju cuti.

Jelena, 9 godina

Imam prava i obavezu da idem u skolu.

Marko, 10

Moja odgovornost je da poštujem svoje roditelje i da volim svoje ime i prezime.

Aleksandar, 7 godina

Imam pravo na pažnju.

Snježana, 8godina

Srećno je dijete koje ima porodicu koja ga voli, savjetuje i podržava.

Marina, 15 godina

Imam pravo na zaštitu i da me niko ne smije tući.

Milan,6 godina

U povodu Međunarodnog dana djeteta, 19.11.2020. godine, održana je online prezentacija Smjernica za procjenu i utvrđivanje najboljeg interesa djeteta. Smjernice su praktičan vodič za zaposlene u različitim resorima koje treba da doprinesu boljoj zaštiti djece, jer od donosioca odluka zahtjevaju da, u skladu sa članom 3. Konvencije o pravima djeteta i Porodičnim zakonom, u svakom pojedinačnom slučaju procjene i utvrde šta je i zašto najbolje za dijete i na osnovu kojih okolnosti je ta procjena urađena, uz obavezno učešće djeteta.