DJECA SU REKLA

Imam prava i obavezu da idem u skolu.

Marko, 10

Srećno je dijete koje ima porodicu koja ga voli, savjetuje i podržava.

Marina, 15 godina

Prava porodica treba od malena da nas uči ljubavi i poštovanju.

Jovana, 16 godina

Imam pravo na zivot i igranje i to svi moraju cuti.

Jelena, 9 godina

Moja odgovornost je da poštujem svoje roditelje i da volim svoje ime i prezime.

Aleksandar, 7 godina

Imam pravo na zaštitu i da me niko ne smije tući.

Milan,6 godina

Imam pravo na pažnju.

Snježana, 8godina

Kao dio svoje misije, World Vision svakodnevno posvećuje posebnu pažnju radu za dobrobit djece, naročito najranjivije, osluškujući glas djece i istražujući njihove potrebe. Tako je World Vision u BiH tokom 2020.godine ponukan evidentnim dalekosežnim implikacijama pandemije COVID-19 na živote djece, sproveo i učestvovao u nizu istraživanja i konsultacija sa djecom a neka od njih su osmislila i vodila djeca.

Tokom proteklih mjeseci, u cilju boljeg razumijevanja novonastale situacije, World Vision je proveo niz vrijednih konsultacija i istraživanja, sa djecom i o djeci. Od djece i mladih se učilo kako pandemija virusa COVID-19 mijenja njihove živote, u prvom redu kroz produbljen problem nasilja nad i među djecom, prekid društvenih veza i mreža podrške, narušeno obrazovanje, strah za egzistenciju porodice. U isto vrijeme slušali su i bili inspirisani načinima na koje djeca odbijaju da pasivno čekaju rješenje, već proaktivno i odgovorno djeluju, pružaju podršku, motivišu jedni druge i doprinose pozitivnoj promjeni. 

19. i 20. novembar, dva bitna datuma koja 'rame uz rame' obilježavaju Dan borbe protiv naslja nad djecom i Dan dječijih prava, ove godine se usled novonastale situacije dočekuju u posebnim okolnostima, te je povodom istih u četvrtak 19.11.2020.godine pute zoom aplikacije održan online webinar na temu „Saslušajmo djecu da bismo ih adekvatno zaštitili! Saznajmo kako globalna pandemija mijenja živote djece u BiH i djelujmo!", kome su pored ostalih gostiju prisustvovali i predstavnici institucije Ombudsmana za djecu.