DJECA SU REKLA

Imam pravo na pažnju.

Snježana, 8godina

Prava porodica treba od malena da nas uči ljubavi i poštovanju.

Jovana, 16 godina

Imam prava i obavezu da idem u skolu.

Marko, 10

Srećno je dijete koje ima porodicu koja ga voli, savjetuje i podržava.

Marina, 15 godina

Imam pravo na zivot i igranje i to svi moraju cuti.

Jelena, 9 godina

Imam pravo na zaštitu i da me niko ne smije tući.

Milan,6 godina

Moja odgovornost je da poštujem svoje roditelje i da volim svoje ime i prezime.

Aleksandar, 7 godina

24. redovna godišnja Konferencija Evropske mreže ombudsmana za djecu ENOC  i Generalna skupština ENOC održani su ove godine online, u periodu od 16-18.11.2020. godine na temu CRIA(Child Rights Impact Assesments).

Ombudsmani Evrope i drugi učesnici razgovarali su o procjeni uticaja na dječija prava (CRIA), o trenutnoj situaciji u kontekstu pandemije COVID 19 i LGBTIQ prava, a kao i svake godine mladi savjetnici ENOC-a okupljeni u mreži ENYA imali su priliku da prikažu svoje aktivnosti i preporuke koje su dali u okviru teme CRIA i LGBTIQ.

Posljednji dan Konferencije održana je Generalna skupština kojoj su prisustvovali samo punopravni članovi ENOC-a, između ostalih i Ombudsman za djecu Republike Srpske, na kojoj su prezentovane aktivnosti u protekloj godini. Usvojen je novi Statut ENOC-a, izabrano novo rukovodstvo koje za sljedeću godinu preuzima Grčka, a usvojena je i nova tema za narednu godinu: „COVID 19- Lekcije za budućnost".