DJECA SU REKLA

Moja odgovornost je da poštujem svoje roditelje i da volim svoje ime i prezime.

Aleksandar, 7 godina

Srećno je dijete koje ima porodicu koja ga voli, savjetuje i podržava.

Marina, 15 godina

Imam pravo na zivot i igranje i to svi moraju cuti.

Jelena, 9 godina

Imam pravo na pažnju.

Snježana, 8godina

Imam pravo na zaštitu i da me niko ne smije tući.

Milan,6 godina

Imam prava i obavezu da idem u skolu.

Marko, 10

Prava porodica treba od malena da nas uči ljubavi i poštovanju.

Jovana, 16 godina

Povodom obilježavanja „Dječije nedjelje", u saradnji sa Muzejom Republike Srpske, predstavnica Ombudsmana za djecu danas je održala radionicu „Zdrave navike" za desetoro djece - štićenika Dječijeg doma „Rada Vranješević" koja pohađaju od I do V razeda osnovne škole. 

Kako se ove godine Dječija nedjelja obilježava pod zajedničkim sloganom „Zdravo tijelo, vedar duh", za radionicu je odabrana tema o zdravim životnim navikama, prije svega navikama održavanja lične higijene u funkciji zdravlja.

Termin „zdravlje" u svakom kontekstu i na svim jezicima svijeta ima pozitivno značenje. Po definiciji, predstavlja fizičko, psihičko i socijalni blagostanje, tako da, pored medicinske, ima i svoju filozofsku, psihološku, socijalni i ekonomsku dimenziju.

Period ranog djetinjstva predstavlja „idealan prostor" za sticanje znanja, navika i svijesti o potrebi usvajanja zdravog načina života. Ponašanje koje vodi zdravlju, usvojeno u početnim godinama djetinjstva i školovanja, ostaje „ugrađeno" i dobrim dijelom čini temelj kasnijeg stila života.

Djeca su aktivno učestvovala u radionici, otvoreno govorila o svojim higijenskim i zdravim navikama, sa mnoštvom primjera iz svakodnevnog života. Vrijedno je istaknuti da su pokazala spremnost za popravljanje loših i usvajanje novih obrazaca zdravih navika.

Epidemiološka situacija nam nalaže da učimo djecu zdravim stilovima života, ali je jako bitno i da mi odrasli svojim primjerom pokažemo djeci kako se „čuva" zdravlje.