DJECA SU REKLA

Imam pravo na zaštitu i da me niko ne smije tući.

Milan,6 godina

Imam prava i obavezu da idem u skolu.

Marko, 10

Moja odgovornost je da poštujem svoje roditelje i da volim svoje ime i prezime.

Aleksandar, 7 godina

Imam pravo na pažnju.

Snježana, 8godina

Srećno je dijete koje ima porodicu koja ga voli, savjetuje i podržava.

Marina, 15 godina

Prava porodica treba od malena da nas uči ljubavi i poštovanju.

Jovana, 16 godina

Imam pravo na zivot i igranje i to svi moraju cuti.

Jelena, 9 godina

U Banja Luci je 30. jula održana promocija programa „Referalni mehanizam podrške djeci u školama Republike Srpske.

Cilj promocije je da se predstave ostvarenja i rezultati nastali u okviru programa „Briga o djeci - zajednička odgovornost i obaveza", koji je inicirao Republički pedagoški zavod i projekta „Referalni mehanizam podrške djeci u riziku u školama Republike Srpske", kojeg je realizovalo Društvo psihologa Republike Srpske u partnerstvu sa Republičkim pedagoškim zavodom, a uz podršku UNICEF-a BiH i njegovih partnera.

Kako bi vaspitno-obrazovni sistem pravovremeno uočio potrebe djece, te im u skladu s tim pružio sistematičnu i adekvatnu podršku, i u škole je uveden program jedinstvene, sistematične i funkcionalne podrške djeci. Ovaj sveobuhvatni/referalni mehanizam podrške djeci, sastavni je dio programa „Briga o djeci - zajednička odgovornost i obaveza" i omogućuje, kako pravovremeno reagovanje, tako i preventivno djelovanje na stanja i ponašanja koja mogu biti nepovoljna u daljem razvoju djece.

Promociji Programa prisustvovala je i Nada Grahovac, koja je i dio stručnog tima za monitoring.