DJECA SU REKLA

Prava porodica treba od malena da nas uči ljubavi i poštovanju.

Jovana, 16 godina

Srećno je dijete koje ima porodicu koja ga voli, savjetuje i podržava.

Marina, 15 godina

Imam pravo na zaštitu i da me niko ne smije tući.

Milan,6 godina

Imam pravo na pažnju.

Snježana, 8godina

Moja odgovornost je da poštujem svoje roditelje i da volim svoje ime i prezime.

Aleksandar, 7 godina

Imam pravo na zivot i igranje i to svi moraju cuti.

Jelena, 9 godina

Imam prava i obavezu da idem u skolu.

Marko, 10

U organizaciji udruženja Nova generacija, u petak 24.7.2020.godine, putem Zoom aplikacije održan je okrugli sto na kojem su predstavljeni rezultati  istraživanja o procjeni trenutnog stanja sigurnosti djece u obrazovnim i zdravstvenim ustanovama, sportskim klubovima i centrima za socijalni rad.

Nakon diskusije, u kojoj su predstavnici institucija i organizacija upoznali prisutne sa iskustvima i najčešćim izazovima te poteškoćama sa kojima se suočavaju institucije iz kojih dolaze, predložene su i mjere radi unapređenja sigurnosti djece u svim okruženjima. 

Okruglom stolu prisustvovala je Nada Grahovac koja je između ostalog ukazala na potrebu i važnost izrade službenog dokumenta, Politika zaštite djece te uspostavljanje profesionalnih standarda jer postupanje u skladu sa istima umanjuje mogućnost povrede prava djeteta i osigurava jednak pristup u zaštiti djece.