DJECA SU REKLA

Srećno je dijete koje ima porodicu koja ga voli, savjetuje i podržava.

Marina, 15 godina

Prava porodica treba od malena da nas uči ljubavi i poštovanju.

Jovana, 16 godina

Imam pravo na zivot i igranje i to svi moraju cuti.

Jelena, 9 godina

Imam prava i obavezu da idem u skolu.

Marko, 10

Moja odgovornost je da poštujem svoje roditelje i da volim svoje ime i prezime.

Aleksandar, 7 godina

Imam pravo na pažnju.

Snježana, 8godina

Imam pravo na zaštitu i da me niko ne smije tući.

Milan,6 godina

Kancelariju Ombudsmana za djecu Republike Srpske u Bijeljini, posjetili su predstavnici Asocijacije srednjoškolaca BiH-lokalni tim Bijeljina, u sklopu realizacije projekta "Yuo". Prethodnim pismenim obraćanjem su naveli da je cilj Pojekta  da srednjoškolci posjete određene ustanove, institucije i pojedince-profesionalce, koji mogu doprinijeti napredovanju mladih  i širenju spoznaja o značaju i ulozi određenih  društvenih subjekata u životu djece i mladih, ali i mogućnostima njihovog angažovanja u lokalnim zajednicama na poboljšanju kvaliteta života u lokalnim sredinama, koji će prije svega popraviti njihov položaj. S tim u vezi, iskazali su želju da se upoznaju sa ulogom i značajem Ombudsmana za djecu RS i naročito sa radom i iskustvima kancelarije u Bijeljini.

Poštujući sve preporučene mjere zaštite, zbog trenutne epidemiološke situacije izazvane virusom korona, instituciju Ombudsmana- kancelariju u Bijeljini, posjetilo je šestoro srednjoškolaca iz pet srednjih škola (Gimnazija, Tehnička, Poljoprivredna i Ekonomska  škola iz Bijeljine i Srednja stručna škola Janja).

Učenici su iskazali posebno interesovanje za Konvenciju UN o pravima djeteta i njenu primjenu, kao i za primjere povrede prava djeteta u Bijeljini i modalitete u njihovoj zaštiti. Iskazali su spremnost da sarađuju sa Ombudsmanom za djecu, da ako primjete u okruženju povrede prava nekog djeteta to prijave Instituciji, ali i želju da budu saradnici Institucije u promociji Konvencije.