DJECA SU REKLA

Moja odgovornost je da poštujem svoje roditelje i da volim svoje ime i prezime.

Aleksandar, 7 godina

Imam pravo na pažnju.

Snježana, 8godina

Imam prava i obavezu da idem u skolu.

Marko, 10

Imam pravo na zivot i igranje i to svi moraju cuti.

Jelena, 9 godina

Imam pravo na zaštitu i da me niko ne smije tući.

Milan,6 godina

Srećno je dijete koje ima porodicu koja ga voli, savjetuje i podržava.

Marina, 15 godina

Prava porodica treba od malena da nas uči ljubavi i poštovanju.

Jovana, 16 godina

Generalna skupština UN-a proglasila je 26. juni Međunarodnim danom borbe protiv zloupotrebe droga i nezakonite trgovine drogama, (Rezolucijom 42/112, 1987. godine), kao izraz odlučne potrebe jačanja djelovanja i saradnje u ovoj oblasti. Cilj je međunarodno društvo bez droga. 

Zloupotreba opojnih droga danas je u svijetu jedan od najozbiljnih društvenih problema koji se direktno ili indirektno tiče različitih aspekata društvenog djelovanja. Zloupotreba opojnih droga uzrokuje velike socijalne, zdravstvene ali i bezbjednosne probleme u svakom društvu. Prema izvještajima centara za mentalno zdravlje širom Republike Sprske, ovom pojavom najviše su pogođeni mladi. Zbog toga je neophodno organizovano i sistemsko djelovanje svih relevantnih subjekata u društvu kako bi se adekvatno odgovorilo na opravdane zahtjeve javnosti za sprovođenje energičnijih aktivnosti na suzbijanju ove negativne pojave u razvoju društva.

Jasne, odlučne i stalne sistemske mjere mora da prati sveobuhvatna javna kampanja za podizanje svijesti široke javnosti o velikim problemima i štetnim posljedicama koje zloupotreba opojnih droga donosi pojedincima, naročito mladim ljudima, kao i cijelom društvu u cjelini, te inicirati kod svih subjekata zaštite djece i mladih preduzimanje sveobuhvatnih mjera i aktivnosti kako na prevenciji, tako i na otkrivanju i sankcionisanju.