DJECA SU REKLA

Imam pravo na zivot i igranje i to svi moraju cuti.

Jelena, 9 godina

Moja odgovornost je da poštujem svoje roditelje i da volim svoje ime i prezime.

Aleksandar, 7 godina

Prava porodica treba od malena da nas uči ljubavi i poštovanju.

Jovana, 16 godina

Srećno je dijete koje ima porodicu koja ga voli, savjetuje i podržava.

Marina, 15 godina

Imam pravo na zaštitu i da me niko ne smije tući.

Milan,6 godina

Imam prava i obavezu da idem u skolu.

Marko, 10

Imam pravo na pažnju.

Snježana, 8godina

Priznajući da djeca sa invaliditetom trebaju u potpunosti uživati sva ljudska prava i osnovne slobode ravnopravno sa drugom djecom, te podsjećajući na obaveze koje su države preuzele prihvatajući UN Konveciju o pravima djeteta, Konvencija o pravima osoba sa invaliditetom naglašava da u svim akcijama koje se odnose na djecu sa invaliditetom, prvenstvena pažnja mora biti posvećena njihovom najboljem interesu.

U cilju ostvarivanja osnovnog prava djeteta, prava na obrazovanje, bez diskriminacije i na osnovu jednakih mogućnosti, države su obavezne osigurati inkluzivni sistem obrazovanja na svim nivoima. S tim u vezi, a u skladu sa članom 24.Konvencije urađeni su Indikatori za praćenje realizacije inkluzivnog obrazovanja.

Prezentacija indikatora održana je online u petak, 15.5.2020.godine, a u prezentaciji indikatora, ispred Institucije učestvovala je dr Nada Grahovac.

Indikatore možete preuzeti ovdje.