DJECA SU REKLA

Imam pravo na zivot i igranje i to svi moraju cuti.

Jelena, 9 godina

Srećno je dijete koje ima porodicu koja ga voli, savjetuje i podržava.

Marina, 15 godina

Prava porodica treba od malena da nas uči ljubavi i poštovanju.

Jovana, 16 godina

Moja odgovornost je da poštujem svoje roditelje i da volim svoje ime i prezime.

Aleksandar, 7 godina

Imam pravo na zaštitu i da me niko ne smije tući.

Milan,6 godina

Imam pravo na pažnju.

Snježana, 8godina

Imam prava i obavezu da idem u skolu.

Marko, 10

Nakon dvomjesečne pauze, u sklopu ublažavanja mjera uvedenih tokom pandemije koronavirusom, ali uz brojne epidemiološke mjere djeca se vraćaju u predškolske ustanove.

Povratak djece u vrtiće, 11.5.2020.godine, otvara brojna pitanja, prije svega jesu li stvorene sve pretpostavke za očuvanje zdravlja djece.

JZU Institut za javno zdavstvo Republike Srpske objavio je Uputstvo za postepeno ublažavanje mjera koje se odnosi na predškolske ustanove, koje je predhodilo povratku djece u vrtiće.

Navedenim Uputstvom jasno je propisan cijeli niz sveobuhvatnih mjera, kojima se između ostalog zahtijeva:

-da se osiguraju potrebni uslovi za provođenje mjera iz Uputstva,

-da se mjere potpuno i dosledno primjenuju,

-veća odgovornost svih subjekata zaštite, uprave i zaposlenih u vaspitno obrazovnim ustanovama, resornog ministarstva, nadležnih službi lokalne zajednice, ali i roditelja,

-stalni nadzor i kontrola u provođenju mjera, te adekvatna reakcija prema onima koji mjere ne budu provodili u kontinuitetu sve dok Uputstvo bude na snazi.

Cijeli niz mjera propisanih Uputstvom su i nova pravila ponašanja - promjene kod dolaska u vrtić, boravak u ustanovi do odlaska iz ustanove, za koja će djeca trebati vremena da ih prihvate, a odrasli i vrijeme i strpljenje da se djeca naviknu na promijenjene okolnosti.

Ombudsman za djecu podsjeća sve predškolske ustanove da dosljedno i sa povećanim stepenom odgovornosti primjenjuju sve mjere iz Uputstva, a od nadležnih ustanova i službi opravdano se očekuje stalna i kvalitetna kontrola.

Jer, zdravlje djece je najvažnije i ono mora biti prioritet.

Ombudsman za djecu želi djeci, roditeljima i zaposlenim u predškolskim ustanovama sretan povratak u dječiji svijet, sa željom da osmjeh i vesela pjesma bude njihova svakodnevnica.