DJECA SU REKLA

Imam pravo na zaštitu i da me niko ne smije tući.

Milan,6 godina

Prava porodica treba od malena da nas uči ljubavi i poštovanju.

Jovana, 16 godina

Imam pravo na zivot i igranje i to svi moraju cuti.

Jelena, 9 godina

Imam pravo na pažnju.

Snježana, 8godina

Moja odgovornost je da poštujem svoje roditelje i da volim svoje ime i prezime.

Aleksandar, 7 godina

Srećno je dijete koje ima porodicu koja ga voli, savjetuje i podržava.

Marina, 15 godina

Imam prava i obavezu da idem u skolu.

Marko, 10

Povodom Međunarodnog dana ljudskih prava u godini kada se obilježava  30 godina od usvajanja Konvencije UN o pravima djeteta, zamjenica ombudsmana za djecu pozvala je i ugostila, u kancelariji u Bijeljini, grupu mališana- korisnika usluga Dnevnog centra za djecu u riziku i njihove vaspitače.

To je bila prilika da se djeca bolje upoznaju sa pravima koja im garantuje UN Konvencija. Predstavljena im je institucija Ombudsmana za djecu, način funkcionisanja i najvažnije - kako, gdje i kada mogu da se obrate za pomoć kad su im prava narušena ili ugrožena. Pored prava razgovarano je i o obavezama. Mališani su bili vrlo razgovorljivi, pričalii su o problemima i preprekama na koje nailaze i iznosili svoja iskustva iz škole i porodice. Složili su se da im je boravak u Dnevnom centru veoma koristan i prijatan. Uz razgovor, svako od njih nacrtao je po jedan crtež sa motivima dječijih prava, kao praznični poklon i znak zahvalnosti za ukazano gostoprimstvo.