DJECA SU REKLA

Imam prava i obavezu da idem u skolu.

Marko, 10

Moja odgovornost je da poštujem svoje roditelje i da volim svoje ime i prezime.

Aleksandar, 7 godina

Srećno je dijete koje ima porodicu koja ga voli, savjetuje i podržava.

Marina, 15 godina

Imam pravo na zivot i igranje i to svi moraju cuti.

Jelena, 9 godina

Imam pravo na pažnju.

Snježana, 8godina

Prava porodica treba od malena da nas uči ljubavi i poštovanju.

Jovana, 16 godina

Imam pravo na zaštitu i da me niko ne smije tući.

Milan,6 godina

Povodom trećeg decembra - Međunarodnog dana osoba sa invaliditetom, Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine organizovalo je u Sarajevu Tematsku sjednicu „Primjeri dobre prakse i saradnje organizacija osoba sa invaliditetom i lokalnih zajednica u Bosni i Hercegovini", u čijem radu su učestvovali predstavnici udruženja osoba sa invaliditetom iz Federacije BiH i Republike Srpske, lokalnih zajednica, resornih  ministarstava entiteta i Bosne i Hercegovine, organizacija UNDP BiH i UNICEF BiH. Na poziv organizatora u radu sjednice učestvovala je i ombudsman za djecu Republike Srpske.

Tematska sjednica uključila je prezentacije uspješne saradnje udruženja i lokalnih zajednica, koji zajedno rade na unapređenju položaja lica sa invaliditetom.

Ombudsman za djecu  istakla je da primjeri dobrih praksi mogu biti dobra inspiracija za uspostavljanje slične saradnje u svim lokalnim zajednicama, te osnova za dalja unapređenja položaja djece s poteškoćama u razvoju i osoba sa invaliditetom u BiH, i bolju primjenu svih prava koje propisuju UN Konvencija o pravima osoba sa invaliditetom i UN Konvencija o pravima djeteta, kao i poziv donosiocima odluka na svim nivoima vlasti da iskažu veći senzibilitet kod kreiranja budžetskih sredstava za potrebe djece sa poteškoćama u razvoju i osoba sa invaliditetom.