DJECA SU REKLA

Imam pravo na pažnju.

Snježana, 8godina

Imam pravo na zaštitu i da me niko ne smije tući.

Milan,6 godina

Srećno je dijete koje ima porodicu koja ga voli, savjetuje i podržava.

Marina, 15 godina

Imam pravo na zivot i igranje i to svi moraju cuti.

Jelena, 9 godina

Moja odgovornost je da poštujem svoje roditelje i da volim svoje ime i prezime.

Aleksandar, 7 godina

Imam prava i obavezu da idem u skolu.

Marko, 10

Prava porodica treba od malena da nas uči ljubavi i poštovanju.

Jovana, 16 godina

U okviru aktivnosti povodom obilježavanja Međunarodnog dana borbe protiv nasilja nad ženama, rukovodstvo i stručni tim Srednjoškolskog centra „Nikola Tesla" iz Broda, uputilo je kancelariji Ombudsmana za djecu u Doboju poziv za održavanje predavanja-radionice na temu „Nasilje u porodici, posljedice i njegova prevencija", kao nastavak dobre saradnje od ranije.

Održane su dvije radionice sa đacima pet odjeljenja prvog razreda. Odziv i interes djece za temu i problem, o kojem se u društvu češće ćuti nego što se govori, najbolje oslikava detalj da su tražili da se vrijeme predviđeno za rad radionica produži.

U otvorenom i iskrenom razgovoru izneseni su problemi i posljedice sa kojima se žrtve nasilja u porodici susreću, a lična iskustva o kojima su učenici smogli snage i hrabrosti da govore, samo su znak da je problem nasilja u porodici nerijetka pojava i u našoj sredini. Razgovarano je o razlozima zbog kojih se žrtve nasilja odlučuju da ćute i trpe nasilje, o stavovima i odnosu sredine prema porodici u kojoj se dešava nasilje i o mehanizmu zaštite i pomoći žrtvama. Smatraju da pomoć i zaštita žrtava porodičnog nasilja nije dovoljno efikasna.

Zajednički smo došli do zaključka da „nasilje treba da postane vidljivije" i da o njemu ne treba da se ćuti. Slažu se da je u cilju smanjenja nasilja potrebno preventivno djelovanje i rad sa mladim ljudima pred kojima tek stoji formiranje porodice.