DJECA SU REKLA

Imam pravo na pažnju.

Snježana, 8godina

Imam pravo na zivot i igranje i to svi moraju cuti.

Jelena, 9 godina

Imam pravo na zaštitu i da me niko ne smije tući.

Milan,6 godina

Srećno je dijete koje ima porodicu koja ga voli, savjetuje i podržava.

Marina, 15 godina

Prava porodica treba od malena da nas uči ljubavi i poštovanju.

Jovana, 16 godina

Moja odgovornost je da poštujem svoje roditelje i da volim svoje ime i prezime.

Aleksandar, 7 godina

Imam prava i obavezu da idem u skolu.

Marko, 10

Ovogodišnje aktivnosti „O tvojim pravima u tvojoj školi" za bijeljinsku regiju završene su danas posjetom predstavnice Ombudsmana za djecu Osnovnoj školi „Knez Ivo od Semberije" u Bijeljini.

Škola broji 1661 učenika, i jedna je od škola sa najvećim  brojem učenika u Srpskoj. Pored centralne ima i tri područne škole. Od direktora smo saznali da škola čeka odobravanjе projekta „Toplotne efikasnosti" od strane UNDP-a, u okviru koga  je planirano neophodno renoviranje školskog objekta (fasada, unutrašnjost..), a što bi značajno popravilo uslove rada u školi, kako za učenike, tako i za zaposlene.

Edukativna radionica „Da li znamo šta je nasilje?" održana je sa  učenicima VIII2 razreda, Djeca su se aktivno uključila u diskusiju o oblicima i uzrocima nasilja. Najviše se razgovaralo o problemu fizičkog i psihičkog vršnjačkog nasilja, koje su prepoznali u svom neposrednom okruženju. Zanimljivo je da su neke sukobe nazvali „prijateljskim nasiljem". Tako su definisali i nedavni sukob dva dječaka u odjeljenju, ocjenivši da to nije pravo nasilje, „da su oni  drugari, koji su se malo potukli", a zbog tog događaja kažnjeni su smanjenom ocjenom u vladanju. Tim povodom smo razgovarali o postupanjima u takvim situacijama u skladu sa Protokolom o postupanju u slučaju vršnjačkog nasilja, među djecom i mladima u vaspitno-obrazovnom sistemu. Učenici nisu  dovoljno upoznati sa odredbama Protokola, nisu sigurni kako i kome treba da se obrate u školi u slučaju nasilja. Po završetku radionice predstavnica Ombudsmana je sa tim upoznala rukovodstvo škole, s kojim se razgovaralo i o mjerama koje škola treba da preduzima, u saradnji sa relevantnim institucijama, u slučajevima prepoznatog zanemarivanja i zlostavljanja djece od strane roditelja.