DJECA SU REKLA

Imam pravo na zaštitu i da me niko ne smije tući.

Milan,6 godina

Imam pravo na zivot i igranje i to svi moraju cuti.

Jelena, 9 godina

Moja odgovornost je da poštujem svoje roditelje i da volim svoje ime i prezime.

Aleksandar, 7 godina

Imam pravo na pažnju.

Snježana, 8godina

Imam prava i obavezu da idem u skolu.

Marko, 10

Srećno je dijete koje ima porodicu koja ga voli, savjetuje i podržava.

Marina, 15 godina

Prava porodica treba od malena da nas uči ljubavi i poštovanju.

Jovana, 16 godina

Na Jahorini je 12. novembra 2019. g u organizaciji UG „Otaharin" održana konferencija „Zaštita prava i najboljeg interesa djece u riziku", čiji cilj je prezentovanje relevantnih istraživanja, dobrih praksi i otvaranje dijaloga u iznalaženju sistemskih rješenja za zaštitu dječijih prava i najboljeg interesa djece koja su izložena riziku da postanu žrtve krivičnih djela i diskriminacije.

Na konferenciji su prisustvovali predstavnici nadležnih institucija Grada Bijeljina, nadležnih ministarstava i nevladinih organizacija.

Iz institucije Ombudsmana za djecu konferenciji je prisustvovala Nada Grahovac, koja je govorila o iskustvima Institucije u primjeni Zakona o zaštiti i postupanju s djecom i maloljetnicima u krivičnom postupku, te o istraživanju o prosjačenju djece koje je Institucija radila.

Zajednička je ocjena svih učesnika konferencije da je neophodno stalno raditi na unapređenju saradnje između nadležnih institucija, ali i njihove saradnje sa nevladinim sektorom, da je neophodno uspostaviti mehanizme za prikupljanje podataka o djeci, te osigurati da najbolji interes bude obezbjeđen u svim situacijama kada se donose odluke koje se odnose na djecu, a što uključuje i djecu u riziku.