DJECA SU REKLA

Srećno je dijete koje ima porodicu koja ga voli, savjetuje i podržava.

Marina, 15 godina

Imam pravo na zivot i igranje i to svi moraju cuti.

Jelena, 9 godina

Imam prava i obavezu da idem u skolu.

Marko, 10

Imam pravo na zaštitu i da me niko ne smije tući.

Milan,6 godina

Prava porodica treba od malena da nas uči ljubavi i poštovanju.

Jovana, 16 godina

Moja odgovornost je da poštujem svoje roditelje i da volim svoje ime i prezime.

Aleksandar, 7 godina

Imam pravo na pažnju.

Snježana, 8godina

Predstavnica Ombudsmana za djecu Republike Srpske posjetila je danas Srednju stručnu školu „Janja" u Janji pored Bijeljine.

U razgovoru sa direktoricom škole saznali smo da škola ima 316 učenika, raspoređenih u 17 odjeljenja u tri usmjerenja i to: geodezija i građevinarstvo mašinstvo i obrada metala i trgovina, ugostiteljstvo i turizam. Napomenula je da je ovo jedina srednja škola u regiji koja ima smjer geodezije i građevinarstva (sa zanimanjima građevinski i arhitektonski tehničar), kao i turizma i ugostiteljstva (zanimanja kulinarski tehničar, kuvar i turistički tehničar) i da postoji interesovanje svršenih osnovaca za upis u ovu školu, ali problem predstavlja udaljenost škole od grada Bijeljine, tj. cijena prevoza kako učenika, tako i nastavnog osoblja.

Edukativna radionica na temu „Da li znamo šta je nasilje?" održana je sa 23 učenika I-4 razreda, usmjerenja turizam i ugostiteljstvo. Učenici su aktivno učestvovali iznoseći primjere nasilja iz svog okruženja, ili gdje su i sami bili akteri. Kroz igru uloga, kojom su predstavljane razne vrste nasilja, iznosili su mišljenja o tome kako bi oni postupali u datoj situaciji. Pokazalo se da nemaju  jasnu informaciju o tome kome u školi da se obrate u slučaju nasilja, o čemu je, po završetku radionice, predstavnica Ombudsmana upoznala direktoricu i psihologa škole, predlažući im da provedu aktivnosti na upoznavanju učenika, naročito onih u prvom razredu, sa odredbama Protokola o postupanju u slučajevima vršnjačkog nasilja među djecom i mladima u vaspitno-obrazovnom sistemu.

Sagovornici iz škole su iznijeli podatak da je broj slučajeva vršnjačkog nasilja u padu, što je svakako dobro, ali su dodali da je značaj broj učenika, koji imaju nepovoljan i nepodsticajan porodični ambijent (strukturalno i funkcionalno poremećene porodice, loš socijalni stautus, socio-patološke pojave u porodici..). Složili su se da je potrebna bolja saradnja škole sa organom starateljstva, Centrom javne bezbjednosti, kao i sa institucijom Ombudsmana za djecu, kako u situacijama kada se javi problem, tako i preventivno.