DJECA SU REKLA

Imam pravo na pažnju.

Snježana, 8godina

Moja odgovornost je da poštujem svoje roditelje i da volim svoje ime i prezime.

Aleksandar, 7 godina

Imam prava i obavezu da idem u skolu.

Marko, 10

Srećno je dijete koje ima porodicu koja ga voli, savjetuje i podržava.

Marina, 15 godina

Imam pravo na zivot i igranje i to svi moraju cuti.

Jelena, 9 godina

Imam pravo na zaštitu i da me niko ne smije tući.

Milan,6 godina

Prava porodica treba od malena da nas uči ljubavi i poštovanju.

Jovana, 16 godina

Nastavljajući aktivnosti „O tvojim pravima u tvojoj školi" predstavnica Ombudsmana za djecu Republike Srpske iz  kancelarije Bijeljina, posjetila je Osnovnu školu „Sveti Sava" u Loparama.

Početak rada ove škole vezuje se za davnu 1921-u godinu, čime se ona svrstava u red škola sa najdužom tradicijom na ovim područjima. U razgovoru sa direktorom saznali smo da školu pohađa ukupno 360 učenika, raspoređenih u 23 odjeljenja u centralnoj i šest područnih škola. Takođe je iznio obeshrabrujući podatak, da je iz godine u godinu sve manji broj  prvačića, ali nažalost, broj učenika se smanjuje i tokom školovanja, zbog migracije cijelih porodica sa djecom.

Radionica  na temu „Da li znamo šta je  nasilje?" održana je sa  učenicima VI razreda. Djeca su sama nametnula temu zanemarivanja djece od strane roditelja, koje su prepoznali u svom neposrednom okruženju. Iskazala su visok stepen senzibilnosti za probleme svoje vršnjakinje i zajedno s nastavnicima nastoje da joj pomognu. Tim povodom smo razgovarali o načinima podrške u takvim situacijama, a nakon toga, tema je bio Protokol o postupanju u slučajevima vršnjačkog nasilja među djecom i mladima u vaspitno-obrazovnom sistemu. Tokom radionice, kroz igru uloga, pokazalo se da učenici nisu  dovoljno upoznati sa odredbama Protokola, o čemu je, po završetku radionice, predstavnica Ombudsmana razgovarala sa direktorom i članovima stručnog tima, uz prijedlog da škola obezbjedi upoznavanja učenika sa Protokolom, ali i sa Konvencijom UN o pravima djeteta. Takođe se razgovaralo o mjerama koje škola, u saradnji sa relevantnim institucijama, preduzima u slučajevima prepoznatog zanemarivanja djece od strane roditelja.

Zajednička je ocjena da je posjeta školi bila korisna i iskazana je potreba da se saradnja Institucije i škole nastavi.