DJECA SU REKLA

Srećno je dijete koje ima porodicu koja ga voli, savjetuje i podržava.

Marina, 15 godina

Imam prava i obavezu da idem u skolu.

Marko, 10

Imam pravo na pažnju.

Snježana, 8godina

Moja odgovornost je da poštujem svoje roditelje i da volim svoje ime i prezime.

Aleksandar, 7 godina

Imam pravo na zivot i igranje i to svi moraju cuti.

Jelena, 9 godina

Imam pravo na zaštitu i da me niko ne smije tući.

Milan,6 godina

Prava porodica treba od malena da nas uči ljubavi i poštovanju.

Jovana, 16 godina

JU Osnovna škola „Vuk Karadžić" u Doboju  bila je domaćin mladim savjetnicima ombudsmana za djecu i predstavnicima Institucije. Tom prilikom, uz podršku dobojske kancelarije, mladi savjetnici ombudsmana za djecu održali su radionicu za učenike 8. i 9. razreda na temu „Da li znamo šta je nasilje?"

Radionica je bila interaktivnog karaktera. Učenici su kroz konkretne primjere nasilja sa kojim se susreću u svojoj zajednici, imali priliku da nauče više o tome kako i na koji način rješavati međusobne konflikte bez nasilja.

Prilikom posjete školi, predstavnici Ombudsmana za djecu iz Doboja razgovarali su sa pedagogom i upoznali se sa aktuelnim dešavanjima u školi kao i sa izazovima sa kojima se stručna služba škole susreće u svom radu.