DJECA SU REKLA

Imam pravo na pažnju.

Snježana, 8godina

Srećno je dijete koje ima porodicu koja ga voli, savjetuje i podržava.

Marina, 15 godina

Imam pravo na zivot i igranje i to svi moraju cuti.

Jelena, 9 godina

Prava porodica treba od malena da nas uči ljubavi i poštovanju.

Jovana, 16 godina

Imam prava i obavezu da idem u skolu.

Marko, 10

Moja odgovornost je da poštujem svoje roditelje i da volim svoje ime i prezime.

Aleksandar, 7 godina

Imam pravo na zaštitu i da me niko ne smije tući.

Milan,6 godina

Nastavljajući aktivnosti „O tvojim pravima u tvojoj školi" predstavnici Ombudsmana za djecu posjetili su Osnovnu školu „Milan Rakić" u Banja Luci.

Radionica na temu „Da li znamo šta je nasilje?" održana je za jedno odjeljenje osmog razreda i predstavnike Savjeta učenika od šestog do devetog razreda. U uvodu radionice predstavljena im je UN Konvencija o pravima djeteta, kao i  odredbe Protokola o postupanju u slučaju nasilja, zlostavljanja i/ili zanemarivanja djece, a potom se razgovaralo o nasilju.

Komunikacija s učenicima brzo je uspostavljena i nije im bilo teško definisati nasilje i njegove vrste. U zadatim problemskim situacijama su znali prepoznati nasilje i koja vrsta nasilja je u pitanju. Razgovorom o problemskim situacijama koje sadrže nasilne elemente ponašanja, zaključili su da takav pristup vodi još dublje u problem, pa uviđaju da treba drugačije postupati i vježbati nenasilnu komunikaciju. Ukoliko bi bili žrtve nasilja ili imali saznanja da je neko dijete žrtva bilo kojeg oblika nasilja u školi, o tome bi, kako kažu, razgovarali sa pedagogom, psihologom škole ili sa razrednikom, a izvan škole bi se obratili roditeljima, što govori o međusobnom povjerenju i otvorenosti stručne službe i nastavnog osoblja, kao i roditelja za sve problem s kojima bi se djeca mogla suočiti.

Razgovarajući s djecom o njihovim pravima saznali smo da mnoga prava poznaju, ali da nisu do sada čuli za Ombudsman za djecu, te su im predstavnici Instucije pojasnili nadležnosti i ovlašćenja i uputili ih na to da se i sami mogu obratiti sa svim pitanjima vezano za ostvarivanje, promociju i zaštitu njihovih prava.