DJECA SU REKLA

Imam pravo na zaštitu i da me niko ne smije tući.

Milan,6 godina

Imam pravo na pažnju.

Snježana, 8godina

Imam prava i obavezu da idem u skolu.

Marko, 10

Srećno je dijete koje ima porodicu koja ga voli, savjetuje i podržava.

Marina, 15 godina

Prava porodica treba od malena da nas uči ljubavi i poštovanju.

Jovana, 16 godina

Imam pravo na zivot i igranje i to svi moraju cuti.

Jelena, 9 godina

Moja odgovornost je da poštujem svoje roditelje i da volim svoje ime i prezime.

Aleksandar, 7 godina

U živopisnom i jesenjim bojama obojenom Pelagićevu, rodnom mjestu poznatog narodnog prosvjetitelja i učitelja Vase Pelagića, Osnovna škola koja nosi njegovo ime bila je domaćin predstavniku Ombudsmana za djecu iz kancelarije Doboj.

U razgovoru sa ljubaznim domaćinima saznali smo mnogo o istoriji, organizaciji i radu škole, koju trenutno pohađa oko 250 đaka. Uredno školsko dvorište, u kojem je pored spomenika narodnom učitelju postavljen i sunčani sat, na koji su posebno ponosni, kao i lijepo uređen i opremljen školski prostor i muzika koja se za vrijeme odmora emituje preko školskog razglasa, omogućava da se djeca u ovoj školi osjećaju veoma prijatno. U razgovoru o uvijek aktuelnoj temi nasilja, istakli su da tu pojavu veoma ozbiljno shvataju i da nastoje da, kroz rad školskih organa sa đacima i njihovim roditeljima, kao i kroz saradnju sa organima lokalne zajednice, preventivno djeluju na suzbijanju svakog vida nasilja.

Radionica na temu „Da li znamo šta je nasilje?" održana je sa đacima dva odjeljenja osmog razreda koji su na početku rada upoznati sa organizacijom, nadležnostima i načinom rada Institucije, a potom su učestvovali u veoma zanimljivom razgovoru o pojavi i oblicima nasilja. Đaci su pokazali veliku zainteresovanost za ovu temu, vrlo lako su odredili definiciju nasilja i oblike, kao i moguće posljedice koje ono ostavlja na žrtvu.

Predstavnici škole, ali i đaci su izrazili zadovoljstvo posjetom i održavanjem ovakve radionice, te su pokazali želju i spremnost da se ponovo susretnemo istim povodom.